Academische werkplaats zorgbestuur: onderzoek van en voor de zorg

 

In een academische werkplaats werken mensen uit de praktijk van zorg en bestuur samen met academici aan kennisontwikkeling: een vruchtbare wisselwerking die al tot mooie resultaten heeft geleid. De werkplaats is een verzamelplek en vindplaats voor actueel en relevant onderzoek met als rode draad ‘goede zorg met goed bestuur’. Onze uitgangspunten voor de Academische werkplaats zijn:
 
 • Actuele besturingsvraagstukken
  In de Academische werkplaats zorgbestuur staan actuele besturingsvraagstukken centraal.
   
 • Relevant voor de wetenschap, bruikbaar voor de praktijk
  De vraagstukken van deelnemers aan onze opleidingsprogramma’s zijn een belangrijke inspiratiebron bij het bepalen van de onderzoeksagenda. We zijn continu in gesprek met mensen uit de praktijk van de zorg en wetenschap, wat ons helpt bij het selecteren van nieuwe vraagstukken.
   
 • Vorm volgt inhoud
  Het ene vraagstuk leent zich beter voor een kort onderzoek, het andere voor een studiemiddag, een scriptie, of een promotie. Het kan allemaal. Er is ruimte voor kortdurende onderzoeken (in opdracht), alsook uitgebreide onderzoeken van (buiten) promovendi. 

Kennisdisseminatie

In de uitvoering werken onderzoekers van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur nauw samen met onderzoekers van Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)
Opgedane inzichten worden breed gedeeld, met onze alumni, met deelnemers aan de opleidingen van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur, met leden van de NVZD, met collega onderzoekers en studenten van ESHPM via o.a. (inter)nationale vakbladen, deelname aan studiedagen, congressen en symposia.

 

We volgen bij ons onderwijs en onderzoek de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke integriteit 2018