Richard Janssen


Programmadirecteur Strategisch Vastgoedbeleid
 

 

Prof. dr. Richard Janssen bekleedt sinds september 2016 de bijzondere leerstoel van de NVZD “Sturing en management van instellingen in de zorg” aan de Erasmus Universiteit. Daarnaast is hij verbonden als hoogleraar Economie en Organisatie van de gezondheidszorg aan de Universiteit van Tilburg bij het departement Tranzo. Hij was hiervoor werkzaam op het terrein van de gezondheidseconomie aan de Universiteit van Maastricht. Hij promoveerde daar in 1989 op onderzoek naar het effect van tijdprijzen op het gebruik van zorgvoorzieningen. In de periode 1992 tot 2000 was hij werkzaam als directeur van de GGD Arnhem en Eindhoven en onder andere lid van het bestuur van GGD Nederland. Van 2001 tot voorjaar 2004 was hij lid van de Raad van Bestuur van Viataal, het voormalige Instituut voor Doven te Sint-Michielsgestel, nu bekend als Koninklijke Kentalis. Daarna was hij tot 2010 bestuursvoorzitter van de Mondriaan Zorggroep in Zuid-Limburg. In die periode was hij tevens bestuurslid van GGZ Nederland. Tot 1 mei 2016 was hij bestuurder van Altrecht (GGZ). Momenteel is hij naast bestuurslid en penningmeester van ZonMw, lid van de RvT van het Instituut voor verslavingsonderzoek in Rotterdam, Stichting Gezondheidscentra Eindhoven, het RIBW Zaanstreek, Waterland, Westfriesland.

Hij deed onderzoek op het terrein van zorggebruik, marktdynamiek in de zorg, overlevingskansen van ziekenhuizen, strategische groepsvorming in de GGZ en de gevolgen van integratie van verpleeg- en verzorgingshuizen voor de kwaliteit in de ouderenzorg. Momenteel richt hij zich op onderzoek naar de impact van indirecte regelgeving op de sturing van zorgorganisaties, horizontaal toezicht en blockchaintechnologie als manieren om de controle last te reduceren.