‘Goed bestuur gaat over zelfreflectie, wikken en wegen, dilemma’s onder ogen zien, handelen en daarvan leren.’


Pauline Meurs
 

Goede zorg met goed bestuur

 

Wat goede zorg is en wat goed bestuur, is voortdurend aan verandering onderhevig. Net als zorg verlenen is zorg besturen een interactieve bezigheid. Iets dat tussen mensen plaatsvindt en daarmee altijd tijd- en contextafhankelijk is. Wat in het ene geval “goed” is, hoeft dat in het andere geval niet te zijn. Toch geven de onderzoeken van het Centrum voor Zorgbestuur wel de nodige aanknopingspunten en we blijven er onderzoek naar doen. 

 

Bestuurders in beeld

Eens in de vijf jaar voert het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur in samenwerking met de NVZD een onderzoek uit naar hoe bestuurders in de zorg hun werk uitvoeren en tegen hun functie aankijken. In de publicatie ‘Bestuurders in beeld’ presenteren we de meest recente uitkomsten. Lees verder

 


Tweebenig besturen

Financieel kunnen zorgorganisaties zich weinig permitteren. De marges zijn beperkt, terwijl de eisen aan de financiële weerbaarheid toenemen. Richard Janssen benadrukt in zijn oratie ‘Het onzekere voor het zekere: Tweebenig besturen in de zorg’ dat zorgbestuurders naast verandervermogen ook over het nodige consolidatievermogen moeten beschikken. Lees verder

 


Onder zorgbestuurders

Het onderzoek ‘Onder Zorgbestuurders’ van Wilma van der Scheer laat onder meer zien dat professionaliteit van bestuur én legitimiteit van bestuur gebaat is bij goede relationele vaardigheden. Lees verder

 

 

 


Een nieuwe bestuurder

Met de groeiende aandacht voor goed versus falend bestuur is de benoeming van een nieuwe bestuurder een beladen thema geworden. Voor raden van toezicht is het een van de meest zwaar wegende taken die zij hebben. In het onderzoek van Maartje Derks en Kor Grit uit 2015 stond het besluitvormingsproces rond de werving en selectie centraal. Lees verder

 

 


Besturen tussen kunst en kunde

In 2008 voerden wij op verzoek van de Geneeskundige Vereniging een onderzoek uit naar de toegevoegde waarde van een geneeskundige achtergrond voor bestuurders van ziekenhuizen. Het onderzoek ‘Besturen tussen kunst en kunde’ maakte duidelijk dat verschillende groepen heel verschillende dingen verwachtten van bestuurders met een geneeskundige achtergrond. Lees verder