‘Goed bestuur gaat over zelfreflectie, wikken en wegen, dilemma’s onder ogen zien, handelen en daarvan leren.’


Pauline Meurs
 

Goede zorg met goed bestuur

 

Wat goede zorg is en wat goed bestuur, is voortdurend aan verandering onderhevig. Net als zorg verlenen is zorg besturen een interactieve bezigheid. Iets dat tussen mensen plaatsvindt en daarmee altijd tijd- en contextafhankelijk is. Wat in het ene geval “goed” is, hoeft dat in het andere geval niet te zijn. Toch geven de onderzoeken van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur wel de nodige aanknopingspunten en we blijven er onderzoek naar doen. 

Bestuurder in beeld. 20 jaar onderzoek naar zorgbestuur

Sinds 2000 onderzoekt Erasmus Centrum voor Zorgbestuur in opdracht van de NVZD wie de mensen zijn in de top van het Nederlandse zorgbestuur, welke weg zij hebben afgelegd naar hun positie als bestuurder, en hoe zij hun functie invullen. Elke vijf jaar worden binnen het programma Zorg voor Management  enquêtes gehouden onder honderden zorgbestuurders waarmee de afgelopen twintig jaar een schat aan informatie is verzameld over bestuurders en besturen in de zorg. Lees het volledige rapport


Goed besturen in crisistijd

In dit onderzoek door Relinde de Koeijer, Helene Wüst en Wilma van der Scheer staan de volgende vragen centraal: Wat leren de ervaringen van zorgbestuurders tijdens de coronacrisis ons over goed besturen, in het bijzonder in crisistijd? Hoe kunnen deze inzichten benut worden voor de verdere professionalisering van zorgbestuurders? En hoe kunnen inzichten benut worden door zorgbestuurders, overheid en andere belanghebbenden ter voorbereiding op toekomstige crises en vraagstukken? Lees het volledige rapport


BeterKeten 10 jaar: Samen voor betere zorg

Het realiseren van de ambities in de samenwerkingsvraagstukken is toonaangevend voor keten en netwerkzorg. Erasmus Centrum voor Zorgbestuur heeft in 2020 onderzoek gedaan naar de meerwaarde van de BeterKeten. Het onderzoek is uitgevoerd door Lizette van Veen-Berkx, Marlise Schouten en Oemar van der Woerd.

Lees hier het volledige rapport

 


Topsport & Zorgbestuur

In dit onderzoeksproject staan gesprekken centraal met individuen die op topniveau presteren in hun specifieke vakgebied: de sportwereld en de wereld van de zorgbestuurders. Het onderzoek gaat voorbij de vergelijking tussen de sport en de zorg welke al veelvuldig gemaakt is, in dit onderzoek gaan we op zoek naar welke principes individuen in sport en zorg hanteren om succesvol om te gaan met de opdracht die hen beide voorligt: de drive hebben en houden om continu te presteren.
Lees verder


Leiderschap in ontwikkeling 

Mbo-opgeleide zorgverleners zijn de grootste groep medewerkers in de zorg. Zij hebben het meeste contact met cliënten, familie en verwanten. Het persoonlijk leiderschap dat dat vraagt verdient goede ondersteuning en begeleiding. Dr. Wilma van der Scheer en dr. Petra Cremers onderzochten aan de hand van het post-MBO programma Vakmanschap en Leiderschap – uitgevoerd door ZuidOostZorg en Friesland College - hoe het leiderschap van mbo-opgeleide zorgmedewerkers versterkt kan worden. Lees verder

 


 

Spiegelbeeld kwaliteitskader gehandicaptenzorg 

Het rapport Spiegelbeeld kwaliteitskader gehandicaptenzorg werd samengesteld door Wilma van der Scheer en Annemiek Stoopendaal. De onderzoeksvraag was: hoe helpt het kwaliteitskader voor de langdurige gehandicaptenzorg organisaties om het leren en verbeteren in de sector te stimuleren? Lees verder

 


Flexibiliteit in zorgorganisaties

Hoe zorg je voor open, flexibele en veerkrachtige organisaties zonder de consistentie te verliezen? Welke factoren beïnvloeden flexibiliteit op de verschillende organisatorische niveaus? Het onderzoek van drs. Frank van Gool richt zich op deze vragen. Lees verder

 

 

 


De bestuurder & de filosoof

Zorgbestuurder Anita Wydoodt en organisatiefilosoof Mieke Moor hebben het initiatief genomen tot een  onderzoek naar de ‘binnenkant van besturen'. Wat houdt zich schuil achter het meer gebruikelijke (buitenkant)beeld van de bestuurder als daadkrachtig, besluitvaardig en visionair, en wat laat zich meer innerlijk voelen als aarzeling, niet-weten en onzekerheid? In september 2021 verscheen hun boek. Lees verder

 

 


Kleurrijke zorg

Op 23 januari 2019 werd het het sectorbeeld ‘Kleurrijke zorg’ gepresenteerd tijdens een bijeenkomst van de VGN. Het sectorbeeld is een analyse van rapporten van aanbieders van langdurige gehandicaptenzorg die zij jaarlijks maken over het toepassen van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022. In het sectorbeeld staan vier aanbevelingen: Ga door met externe visitatie, blijf cliënten en familie betrekken, volhard in lerend verantwoorden op elk niveau en laat niet na om samen te reflecteren. Lees verder

 


Bestuurders in beeld

Eens in de vijf jaar voert Erasmus Centrum voor Zorgbestuur in samenwerking met de NVZD een onderzoek uit naar hoe bestuurders in de zorg hun werk uitvoeren en tegen hun functie aankijken. In de publicatie ‘Bestuurders in beeld’ presenteren we de meest recente uitkomsten. Lees verder

 


Tweebenig besturen

Financieel kunnen zorgorganisaties zich weinig permitteren. De marges zijn beperkt, terwijl de eisen aan de financiële weerbaarheid toenemen. Richard Janssen benadrukt in zijn oratie ‘Het onzekere voor het zekere: Tweebenig besturen in de zorg’ dat zorgbestuurders naast verandervermogen ook over het nodige consolidatievermogen moeten beschikken. Lees verder

 


Een nieuwe bestuurder

Met de groeiende aandacht voor goed versus falend bestuur is de benoeming van een nieuwe bestuurder een beladen thema geworden. Voor raden van toezicht is het een van de meest zwaar wegende taken die zij hebben. In het onderzoek van Maartje Derks en Kor Grit uit 2015 stond het besluitvormingsproces rond de werving en selectie centraal. Lees verder

 


Onder zorgbestuurders

Het onderzoek ‘Onder Zorgbestuurders’ van Wilma van der Scheer laat onder meer zien dat professionaliteit van bestuur én legitimiteit van bestuur gebaat is bij goede relationele vaardigheden. Lees verder

 

 

 


Besturen tussen kunst en kunde

In 2008 voerden wij op verzoek van de Geneeskundige Vereniging een onderzoek uit naar de toegevoegde waarde van een geneeskundige achtergrond voor bestuurders van ziekenhuizen. Het onderzoek ‘Besturen tussen kunst en kunde’ maakte duidelijk dat verschillende groepen heel verschillende dingen verwachtten van bestuurders met een geneeskundige achtergrond. Lees verder