‘Goed bestuur gaat over zelfreflectie, wikken en wegen, dilemma’s onder ogen zien, handelen en daarvan leren.’


Pauline Meurs
 

Goede zorg met goed bestuur

 

Wat goede zorg is en wat goed bestuur, is voortdurend aan verandering onderhevig. Net als zorg verlenen is zorg besturen een interactieve bezigheid. Iets dat tussen mensen plaatsvindt en daarmee altijd tijd- en contextafhankelijk is. Wat in het ene geval “goed” is, hoeft dat in het andere geval niet te zijn. Toch geven de onderzoeken van het Centrum voor Zorgbestuur wel de nodige aanknopingspunten en we blijven er onderzoek naar doen. 

Goede zorg door samenwerking

Samenwerken over de muren van zorginstellingen heen, op efficiënte wijze geregeld, dichtbij de patiënt en gebruik makend van zinnige innovaties waar mogelijk: het slim organiseren van zorg. Lees verder

 


 Spiegelbeeld kwaliteitskader gehandicaptenzorg 2018 

 

 

 

 


Flexibiliteit in zorgorganisaties

Hoe zorg je voor open, flexibele en veerkrachtige organisaties zonder de consistentie te verliezen? Welke factoren beïnvloeden flexibiliteit op de verschillende organisatorische niveaus? Het onderzoek van drs. Frank van Gool richt zich op deze vragen. Lees verder

 

 

 


De bestuurder & de filosoof

Zorgbestuurder Anita Wydoodt en Organisatiefilosoof Mieke Moor hebben het initiatief genomen tot een  onderzoek naar de ‘binnenkant van besturen. Wat houdt zich schuil achter het meer gebruikelijke (buitenkant)beeld van de bestuurder als daadkrachtig, besluitvaardig en visionair, en wat laat zich meer innerlijk voelen als aarzeling, niet-weten en onzekerheid? Lees verder

 

 


Kleurrijke zorg

Op 23 januari 2019 werd het het sectorbeeld ‘Kleurrijke zorg’ gepresenteerd tijdens een bijeenkomst van de VGN. Het sectorbeeld is een analyse van rapporten van aanbieders van langdurige gehandicaptenzorg die zij jaarlijks maken over het toepassen van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022. In het sectorbeeld staan vier aanbevelingen: Ga door met externe visitatie, blijf cliënten en familie betrekken, volhard in lerend verantwoorden op elk niveau en laat niet na om samen te reflecteren. Lees verder

 


Bestuurders in beeld

Eens in de vijf jaar voert het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur in samenwerking met de NVZD een onderzoek uit naar hoe bestuurders in de zorg hun werk uitvoeren en tegen hun functie aankijken. In de publicatie ‘Bestuurders in beeld’ presenteren we de meest recente uitkomsten. Lees verder

 


Tweebenig besturen

Financieel kunnen zorgorganisaties zich weinig permitteren. De marges zijn beperkt, terwijl de eisen aan de financiële weerbaarheid toenemen. Richard Janssen benadrukt in zijn oratie ‘Het onzekere voor het zekere: Tweebenig besturen in de zorg’ dat zorgbestuurders naast verandervermogen ook over het nodige consolidatievermogen moeten beschikken. Lees verder

 


Een nieuwe bestuurder

Met de groeiende aandacht voor goed versus falend bestuur is de benoeming van een nieuwe bestuurder een beladen thema geworden. Voor raden van toezicht is het een van de meest zwaar wegende taken die zij hebben. In het onderzoek van Maartje Derks en Kor Grit uit 2015 stond het besluitvormingsproces rond de werving en selectie centraal. Lees verder

 


Onder zorgbestuurders

Het onderzoek ‘Onder Zorgbestuurders’ van Wilma van der Scheer laat onder meer zien dat professionaliteit van bestuur én legitimiteit van bestuur gebaat is bij goede relationele vaardigheden. Lees verder

 

 

 


Besturen tussen kunst en kunde

In 2008 voerden wij op verzoek van de Geneeskundige Vereniging een onderzoek uit naar de toegevoegde waarde van een geneeskundige achtergrond voor bestuurders van ziekenhuizen. Het onderzoek ‘Besturen tussen kunst en kunde’ maakte duidelijk dat verschillende groepen heel verschillende dingen verwachtten van bestuurders met een geneeskundige achtergrond. Lees verder