Goed besturen in crisistijd

De coronatijd is een bijzondere tijd, ook voor zorgbestuurders. Ze staan voor complexe vraagstukken die om snelle en adequate besluitvorming vragen, in een arena vol onzekerheid en uiteenlopende stakeholders. Een prangende vraag richting de toekomst is wat we kunnen leren van deze crisis. Het onderzoek 'Goed besturen in crisistijd' richt zich op deze kwestie.

De centrale vraag in het onderzoek is: ‘Wat leren de ervaringen van zorgbestuurders tijdens de coronacrisis ons over goed besturen, in het bijzonder in crisistijd? Hoe kunnen deze inzichten over goed besturen benut worden voor de verdere professionalisering van zorgbestuurders en benut worden door zorgbestuurders, overheid en andere belanghebbenden ter voorbereiding op toekomstige crises en vraagstukken?’

De bevindingen zijn gebaseerd op interviews met 20 zorgbestuurders en 11 experts, die in de periode 27 maart tot 1 juli 2020 zijn uitgevoerd en online focusgroepen met een deel van de geïnterviewde bestuurders. Het onderzoek is gesubsidieerd door ZonMw. 
 


Bekijk de bijdrage van Relinde de Koeijer op de studiedag 'Presteren onder druk' (maart 2022) over dit onderzoek:

Filmreeks

Van de interviews maakte Erasmus Centrum voor Zorgbestuur een reeks films over besturen in coronatijd. De films zijn via de links hieronder te zien.

 

 

 

 


Prof. dr. Kim Putters

Directeur van het SCP en hoogleraar Beleid en Sturing van de Zorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

> Bekijk de film

 

 

 

 


Guy Schulpen

Medisch directeur zorggroep ZIO

> Bekijk de film

 

 

 

 


Prof. dr. Wilma van der Scheer

Directeur van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur

> Bekijk de film

 

 

 

 


Ab Klink

Ad interim voorzitter raad van bestuur Coöperatie VGZ

> Bekijk de film

 

 

 

 


Herma van der Wal

Bestuurder Dimence Groep

> Bekijk de film

 

 

 

 


Astrid Rotering

Bestuurder Jeugdbescherming west

> Bekijk de film

 

 

 

 


Marieke Schuurmans

Opleidingsdirecteur Professionals in de zorg en hoogleraar Verplegingswetenschap in het UMC Utrecht

> Bekijk de film

 

 

 

 


Piet-Hein Buiting

Bestuurder Jeroen Bosch Ziekenhuis

> Bekijk de film

 

 

 

 


Mark van Houdenhoven

Bestuurder Sint Maartenskliniek

> Bekijk de film

 

 

 

 


Patrick Jeurissen

Hoogleraar Betaalbaarheid van Zorg en wetenschappelijk adviseur voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

> Bekijk de film

 

 

 

 


Guus van Weelden

Bestuurder UWV

> Bekijk de film

 

 

 

 


Marian Kaljouw

Bestuursvoorzitter NZa

> Bekijk de film

 

 

 

 


Gabriël Anthonio

Voorzitter van de raad van bestuur van Verslavingszorg Noord Nederland en Bijzonder Hoogleraar Sociologie van Leiderschap, Organisaties en Duurzaamheid aan de Rijksuniversiteit Groningen

> Bekijk de film

 

 

 

 


Ruud Rutten

Bestuurder Tactus Verslavingszorg

> Bekijk de film

 

 

 

 


Jopie Nooren

Bestuurder Bartiméus

> Bekijk de film

 

 

 

 


Roland Bal

Hoogleraar Health Care Governance aan de Erasmus School of Health Policy & Management in Rotterdam

> Bekijk de film

 

 

 

 


Jan den Boon

Bestuurder Medisch Spectrum Twente in Enschede

> Bekijk de film

 

 

 

 


José Manshanden

Directeur GGD Amsterdam

> Bekijk de film

 

 

 

 


Roel Coutinho

Emeritus hoogleraar epidemiologie en bestrijding van infectieziekten aan de universiteiten van Amsterdam en Utrecht en voormalig directeur van het Centrum Infectieziektenbestrijding van het RIVM

> Bekijk de film

 

 

 

 


René ten Bos

Hoogleraar Filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen

> Bekijk de film

 

 

 

 


Connie Helder

Bestuurder van TanteLouise en Eddy van Doorn, bestuurder van Reinier van Arkel

> Bekijk de film

 

 

 

 


Pauline Meurs

Hoogleraar Bestuur van de Gezondheidszorg van Erasmus School of Health Policy & Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam

> Bekijk de film

 

 

 

 


Rob Dillmann

Raad van bestuur Isala

> Bekijk de film

 

 

 

 


Kees Erends

Raad van bestuur van ’s Heeren Loo

> Bekijk de film

 

 

 

 


Henk Nies

Hoogleraar Organisatie & beleid aan de Vrije Universiteit Amsterdam en directeur Strategie & Ontwikkeling bij Vilans

> Bekijk de film

 

 

 

 


Patricia Esveld

Bestuurder bij ProPersona

> Bekijk de film

 

 

 

 


Frido Kraanen

Bestuurder van Omring

> Bekijk de film

 

 

 

 


Paul ’t Hart

Hoogleraar Bestuurskunde

> Bekijk de film

 

 

 

 


Bianka Mennema

Bestuurder van het Bravis ziekenhuis

> Bekijk de film

 

 

 

 


Julianne Meijers

Bestuurder van Siza

> Bekijk de film