Van betere antwoorden naar betere vragen


Laprélezing door Floris Alkemade


"We hebben de toppen van ons kunnen bereikt maar tegelijkertijd zien we ook de meest essentiële systemen vastlopen. Macht en onmacht ontmoeten elkaar in deze tijd van transitie."

Op 1 november sprak Floris Alkemade de Laprélezing uit. 
 
Architect en voormalig Rijksbouwmeester Alkemade gebruikt zijn verbeeldingskracht om een wenselijk en realiseerbaar toekomstbeeld van Nederland te schetsen. Ook buigt hij zich over de veelomvattende cultuuromslag waar de maatschappij voor staat.

In deze lezing wil hij perspectief bieden, inspireren met ideeën die bruikbaar zijn voor de praktijk en aanzetten tot meer veranderingsgezindheid: verbeeldingskracht als de kraamkamer van nieuwe moed.

 

De middag terugkijken:

 

De lezing teruglezen:

 

Onderzoek

Naast de Laprélezing door Floris Alkemade kwamen twee promovendi van ESHPM aan het woord.
> Françoise Johansen presenteerde haar onderzoek naar mogelijke veranderingen in cultuur, structuur, praktijken en bestuur in het verduurzamen van het gezondheidszorgsysteem vanuit een transitieperspectief.
Lees hier de bijdrage van Françoise Johansen
> Jonathan Berg presenteerde zijn onderzoek naar ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties, met bijzondere aandacht voor bestaanszekerheid, maatwerk en samenwerking in het sociaal domein.
Lees hier de bijdrage van Jonathan Berg terug.

 

Kunst

Kunst van Bert Hermans en muziek van Maat Saxophone Orchestra omlijstten de bijeenkomst.

 

Voorafgaand aan de lezing bezochten Ruud en Marga Lapré met een gezelschap van genodigden de Erasmus Gallery en de nieuwste artisiteke aanwinst van de Erasmus Universiteit: een mural door graffiti-artiest Mick Larock. De muurschildering wordt woensdag 8 november officieel ingehuldigd. Larock gaf persoonlijk een toelichting op dit werk en op de werken die zijn tentoongesteld in de Erasmus Gallery. Dit in het kader van het lustrum van de Erasmus Universiteit. De mural is gemaakt op het S-gebouw op de campus, de tentoonstelling in de Erasmus Gallery is de komende tijd gratis te bezoeken.

 

 

Pauline Meurs was dagvoorzitter van deze middag over zorg, maatschappij, kunst en wetenschap.