Besturen tussen kunst en kunde


In 2008 voerden wij op verzoek van de Geneeskundige Vereniging een onderzoek uit naar de toegevoegde waarde van een geneeskundige achtergrond voor bestuurders van ziekenhuizen. Het onderzoek ‘Besturen tussen kunst en kunde’ maakte duidelijk dat verschillende groepen heel verschillende dingen verwachtten van bestuurders met een geneeskundige achtergrond. De manier waarop zij bestuurden was in veel opzichten vergelijkbaar met bestuurders met een andere inhoudelijke achtergrond, maar er waren ook verschillen. Zo keken bestuurders met een geneeskundige achtergrond vooral naar professionals voor de nodige vernieuwingen van de zorg, terwijl bestuurders met een andere inhoudelijke achtergrond vooral zichzelf als vernieuwers zagen.

 

De vraag naar de betekenis van zorginhoudelijke kennis voor het besturen van de zorg is nog steeds actueel. Keer op keer duiken er nieuwsberichten op over bestuurders die te ver van de werkvloer staan, te weinig verstand van zaken hebben, en veel raden van toezicht en bestuur getroosten zich moeite een inhoudelijke deskundige bestuurder of toezichthouder aan te trekken. In de verpleeghuissector is ‘zorginhoudelijke kennis op bestuurlijk niveau’ zelfs als eis opgenomen in het kwaliteitskader. Reden voor ons om opnieuw te kijken naar de overeenkomsten en verschillen tussen ‘professionele’ bestuurders en bestuurders met een ‘professionele achtergrond’. Lizette van Veen-Berkx heeft de leiding in dit onderzoek.