Bestuurders in beeld:
onderzoek naar de trends en trendbreuken in het besturen van zorgorganisaties

Auteur(s): Sophie Bijloos, Wilma van der Scheer en Lizette van Veen-Berkx

Jaar publicatie: 2017

 

Samenvatting

Eens in de vijf jaar voert Erasmus Centrum voor Zorgbestuur in samenwerking met de NVZD een onderzoek uit naar hoe bestuurders in de zorg hun werk uitvoeren en tegen hun functie aankijken. In de publicatie ‘Bestuurders in beeld’ presenteren we de meest recente uitkomsten. U kunt er in lezen welke trends in besturen zich voortzetten en welke veranderingen er optreden. Nieuw waren de vragen over aanstelling, opvolging en accreditatie. Ze maken de inzichten in het carrièreverloop en de professionalisering van zorgbestuurders compleet. Dit keer hebben we apart aandacht besteed aan de wijze waarop bestuurders contact onderhouden met cliënten/patiënten. Uit de reacties blijkt dat bestuurders de individuele ervaringen en verhalen van patiënten en cliënten actief opzoeken en benutten om hun beleid te toetsen maar vooral ook om zicht te krijgen op de wijze waarop zorg dag in dag uit wordt verleend. Juist nu er meer behoefte is aan ‘maatwerk’ en ‘gezamenlijk beslissen’ zal de stem van de cliënt/patiënt aan belang winnen. 

Lees de publicatie hier:

Bestuurders in beeld

 

Colofon

Uitgave van De Tijdstroom uitgeverij BV