Nieuws

 

Integriteit van zorgbestuur: MBA-thesis Wiede Vissers
16-02-2021
in het kader van haar MBA-thesis voor Erasmus Centrum voor Zorgbestuur deed Wiede Vissers, directeur Planbare Zorg bij Pro Persona, onderzoek naar integriteit van zorgbestuur.

Maarten Janssen benoemd tot programmadirecteur MHBA
15-02-2021
Per 1 januari 2021 is dr. Maarten Janssen benoemd tot programmadirecteur MHBA binnen het MHBA-team van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Maarten was de afgelopen jaren al als programmamanager actief. Met zijn benoeming tot programmadirecteur zijn de taken in het MHBA-team opnieuw op elkaar afgestemd en is de programmaleiding in staat om te werken aan de gewenste doorontwikkeling van de MHBA.

Op naar groene zorg
05-01-2021
Milieu en zorg hebben veel met elkaar te maken: milieuvervuiling en klimaatverandering hebben zonder twijfel invloed op de volksgezondheid. Steeds meer zorgorganisaties tekenen daarom de Green Deal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Healthcare Potentials gaan door als Healthcare Challengers
15-12-2020
‘Als we patiënten echt de juiste zorg op de juiste plek willen bieden, hebben we elkaar hard nodig,’ concludeert één van de deelnemers van het programma Healthcare Potentials bij de afsluiting dit najaar. Dat de rest deze conclusies deelt blijkt wel: de deelnemers gaan ook na afloop van het programma in netwerkvorm verder met elkaar.

Nieuwsbrief Podium is weer uitgekomen!
14-12-2020
Afgelopen week werd de nieuwste Podium weer verstuurd. Voor de eerste keer gebeurde dit digitaal.

Artsen met verstand van zaken krijgt geactualiseerde 2e druk
11-12-2020
Het boek Artsen met verstand van zaken dat in 2016 verscheen heeft nu een volwaardige opvolger! Dr. Wilma van der Scheer schreef hierbij hoofdstuk 10: 'de besturing van het ziekenhuis’.

Overheveling van zorg? Of overheveling van problemen?
08-12-2020
‘Juiste zorg op de juiste plek’ kent veel praktische hobbels, zoals Laurens Huisman en Wilma van der Scheer constateerden.

Mooi pleidooi voor meer invloed van artsen op de zorg
08-12-2020
Onlangs werd Dr. Mathilde Berghout geïnterviewd voor Studio Erasmus. Hierbij pleitte ze voor meer invloed van artsen op de zorg.

Leiderschap op de werkvloer
01-12-2020
Mbo-opgeleide zorgverleners zijn de grootste groep medewerkers in de zorg. Wilma van der Scheer en Petra Cremers onderzochten aan de hand van het post-MBO programma Vakmanschap en Leiderschap – uitgevoerd door ZuidOostZorg en Friesland College - hoe het leiderschap van mbo-opgeleide zorgmedewerkers versterkt kan worden.

Imagine2 in promotieonderzoek Mathilde Berghout
30-10-2020
Vandaag promoveert Mathilde Berghout bij Erasmus School of Health Policy & Management op het onderwerp medisch leiderschap. Een deel van haar onderzoek deed ze als 'spy in the wild' bij ons programma Imagine2.

Healthcare Potentials krijgt alternatieve finale
09-10-2020
De finale van Healthcare Potentials, die stond gepland voor 15 oktober, krijgt een andere invulling dan een online bijeenkomst. De opbrengst van het bijzondere opleidingsprogramma zal op een andere manier beschikbaar worden gemaakt voor geïnteresseerden.

Vacatures
06-10-2020
We zoeken een marketing, content & communicatiemedewerker en een programmacoördinator voor onze reguliere opleidingen en incompanies.

Onderzoek naar diversiteit in rvt's in Governance Update
11-09-2020
Deze maand verscheen een artikel over het onderzoek van Selma Went MBA in de Governance Update van Nationaal Register. Voor haar thesis voor onze Master of Health Buniness Administration (MHBA) onderzocht ze diversiteit in raden van toezicht. De conclusie van het onderzoek: bijna de helft van de toezichthouders is vrouw, de grote meerderheid is ouder dan 50 en de culturele diversiteit blijft achter.

Bestuurskunst: de kunde van de kunst
11-09-2020
Artiest Bart van Rosmalen schreef op LinkedIn een artikel over bestuurskunst en de bijdrage die hij daarover onlangs leverde in de Master Class.

Duurzaamheid van zorg in de regio - online event
11-08-2020
Samen met andere bestuurders uit de regio Zuid-Holland Noord, Haarlemmermeer en Amstelland bent u 15 oktober van harte welkom op een online bijeenkomst over leiderschapsdilemma’s en uitdagingen voor zorgbestuurders in deze regio.

Besturen in coronatijd: beleef het mee
25-06-2020
Een crisis met gezondheid als middelpunt: al direct was duidelijk dat de corona pandemie belangrijke inzichten oplevert over besturen en leiderschap in de zorg. Wij maken een interviewreeks over besturen in coronatijd.

Interview met Lucie Boonekamp in verpleegkundig vakblad VS
11-06-2020
“De rol van verpleegkundig specialisten is én blijft uitermate belangrijk. Zij zijn bij uitstek geëquipeerd om een leidende rol te spelen in de uitdagingen rondom gezondheid waar we als samenleving voor staan,” aldus Lucie Boonekamp in een interview in VS, het vakblad voor Verpleegkundig Specialisten.

Besturen in coronatijd: nu en straks
21-04-2020
De coronatijd vraagt veel aanpassingsvermogen van mensen en organisaties, zien ook Kees Erends van 's Heeren Loo en Rob Dillmann van Isala. Tussen de acute vragen door denken ze ook na over de zorg ná de crisis. Besturen in coronatijd:

Jaarverslag 2019: onderzoeken, samenwerken en ontmoeten
21-04-2020
Ons jaarverslag over 2019: een jaar vol ontmoetingen, samenwerkingen en nieuwe inzichten.

Besturen in coronatijd: beleef het mee
17-04-2020
Trots, bezorgdheid en daadkracht, we zien het allemaal in de reeks films met zorgbestuurders en deskundigen. Beleef het mee.