Een zorgbestuurder benoemen: een gewaagde beslissing

Auteur(s): Maartje Derks en Kor Grit

Jaar publicatie: 2015

 

Samenvatting

Een zorgbestuurder benoemen biedt een fascinerend inzicht in een proces van besluitvorming dat normaal achter gesloten deuren plaatsvindt.

 

Het benoemen van een nieuwe zorgbestuurder van een zorgorganisatie is een bijzonder proces. Niet de raad van bestuur maar de raad van toezicht staat aan het roer. Het kiezen van een nieuwe bestuurder is een uiterst gevoelige kwestie, waardoor er maar beperkt informatie naar buiten komt. Benoemingen verlopen niet volgens gebaande paden van reguliere besluitvorming. Dat brengt risico’s met zich mee voor het draagvlak van het besluit. Draagvlak voor de nieuwe bestuurder is essentieel, omdat de uitkomst zo belangrijk is voor velen. In dit boek onderzoeken Maartje Derks en Kor Grit hoe zorginstellingen in de praktijk omgaan met vragen als: Wie zijn gerechtigd te beslissen of mee te praten? Hoe komt de organisatie op een legitieme wijze tot een besluit? Wat is een goede zorgbestuurder? Lastige vragen waarover lang niet altijd overeenstemming bestaat.

 

Het boek is relevant voor toezichthouders, bestuurders en alle andere belanghebbenden bij bestuursbenoemingen. Derks en Grit vermijden de illusie om een blauwdruk voor dit complexe besluitvormingsproces te willen leveren, maar zij bieden wel praktische handvatten om het proces van besluitvorming te verbeteren.

 

Colofon

Dit is een uitgave van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur

Tekstcorrectie: Krista Kroon

Grafische realisatie: Grapefish, Voorschoten

Drukwerk: OBT Opmeer b.v.

 

Te bestellen via info@erasmuscentrumzorgbestuur.nl

 

Prijs: € 15,-

 

 Boek: Een zorgbestuurder benoemen

 Essay Lucide