Talent in Beweging

Auteur(s): mevrouw dr. Marlies Ott

Jaar publicatie: 2013

 

Samenvatting

Het Eramsus CMDz speelt een vooraanstaande rol in de verdere professionalisering van het bestuur in de zorg. Die professionalisering is onmogelijk zonder instroom van nieuw bestuurlijk talent. Dat talent is te vinden in de topkaders binnen de zorg, maar de doorstroom naar het bestuur gaat niet vanzelf. Besturen vergt nieuwe kennis en vaardigheden. In de hectiek van de dagelijkse praktijk is er te weinig tijd voor kennisoverdracht en reflectie. De Top Class is 11 jaar geleden gestart om hierin te voorzien. Zij biedt mensen uit de zorg voor wie de stap naar een bestuursfunctie reëel lijkt, de kans om zich hierop voor te bereiden.

 

 Talent in beweging