Inge Huernink-Zentgraaff, senior Zorginkoper bij Zorg en Zekerheid


Het doel van het Healthcare Potentials programma is het opleiden van toekomstige zorgbestuurders, in de eerste lijn.  Het brengt toekomstige, geschikte bestuurders in de regio in beeld en brengt hen samen, zodat zij elkaar nu en in de toekomst weten te vinden en actief ervaringen blijven delen. Zo willen we bijdragen aan het verbeteren en vernieuwen van de gezondheidszorg in de regio. Zorgbestuurders staan voor steeds complexere vraagstukken. Het programma bevordert dat deelnemers over de grenzen van de eigen organisatie heen kijken en samenwerken aan innovatieve oplossingen in de zorg.

Zichtbare resultaten zijn dat er goede samenwerking is tussen verschillende disciplines en meer aandacht voor elkaars inzichten. Verder zien we nog meer nadruk op het belang van multidisciplinaire samenwerking en de waarde hiervan voor Zorg en Zekerheid.


In positieve zin sprong het enthousiasme en de wendbaarheid van de deelnemers eruit, door de afronding van Healthcare Potentials tijdens de coronacrisis. Maar ook de verbinding tussen de verschillende professionals. Verbinding tussen zowel eerste lijn, tweede lijn, VVT als sociaal domein ROS en verzekeraar: meer begrip voor elkaars standpunten. Dit helpt enorm in de (bestuurlijke) samenwerking tussen de verschillende organisaties.

Naar de toekomst toe kijken we welke verdere behoefte aan leiderschap er bestaat in de regio. Hoe kunnen de verschillende (eerstelijns) zorgorganisaties en wij als opdrachtgevers Reos en Zorg en Zekerheid de kennis en kunde van deze ‘Health Challengers’ zo goed mogelijk benutten? Hoe kunnen zij ondersteunen om de zorg in de regio verder te ontwikkelen? En tot slot, hoe zorgen we ervoor dat dit het begin van een beweging is? Daar gaan we graag verder mee aan de slag.