Ronald van Weegen, directeur Zorg in de Wijk bij Cordaan
over het maatwerkprogramma Nieuw Verpleegkundig Leiderschap


Zorg wordt steeds meer verplaatst van ziekenhuizen en verpleeghuizen naar thuis, en dat heeft gevolgen voor de wijkzorg. Verpleegkundigen zijn de spin in het web tussen huisartsenzorg, ziekenhuiszorg en het sociaal domein. We wilden onze wijkverpleegkundigen en gespecialiseerde verpleegkundigen de mogelijkheid geven om zich bewust te worden van de context van hun werk, de veranderingen die zich afspelen en wat dat vraagt van hun positie. Om te kunnen doorgronden: wat betekent dat nou voor mijn werk? Hoe beïnvloed je dat speelveld, en welke rol pak je daarin? 


Niet alleen investeren we op deze manier in de ontwikkeling van onze collega’s, wat hoort bij aantrekkelijk werkgeverschap, bovenal willen we een leidende coalitie creëren binnen de verpleegkundigen, mensen die met de directie en het management verandering vorm kunnen geven. En dat is gelukt. De deelnemers hebben geleerd hoe ze anderen meenemen in hun ideeën, hoe ze medestanders creëren. Ze zijn zelfbewuster en durven initiatieven te nemen. Daarmee zijn ze ook voorbeelden voor anderen om zich aan op te trekken, ambassadeurs voor het realiseren van veranderingen. 


Ik zag de deelnemers zich bewust worden van de speelruimte die ze hebben om initiatieven te tonen en voorstellen te doen om het werk anders in te richten, zowel zorginhoudelijk als in de organisatie van het werk en de rol van de zorgprofessional. Indirect heeft het programma ook bijgedragen aan de professionele zeggenschap. Ze laten hun stem horen, praten mee, oefenen invloed uit, nemen anderen mee. Ze zijn zelfverzekerder, initiatiefrijker, zien: het kan ook anders, en daar kan ik een rol in hebben. Ik zie dat deelnemers initiatieven hebben genomen die echt iets in beweging hebben gezet.