Raad van Advies

De adviesraad van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur heeft een belangrijke rol in de kwaliteitsborging van onze programma’s. Leden van de adviesraad zijn deskundigen op het gebied van de gezondheidszorg, vertegenwoordigen onze doelgroep (zijn alumnus), bieden input vanuit de wetenschap of bekleden een relevante positie in het brede veld van de gezondheidszorg.  
Door kritische reflectie en discussie dagen zij ons uit continu te blijven werken aan verbetering. Zij helpen ons het niveau van de programma’s hoog te houden en voorop te lopen bij nieuwe ontwikkelingen. De advisering betreft alle aspecten van onze programma’s: strategie, opzet, inhoud en uitvoering.

Leden van de adviesraad zijn:

 

 

 

‘Het Centrum voor Zorgbestuur is een mooi voorbeeld van hoe productief de verbinding van wetenschap en praktijk kan zijn. Door de organisatorische inbedding in de universiteit wordt de staf op een vanzelfsprekende manier gevoed met inzichten uit onderzoek, terwijl de betrokkenheid van de sector ervoor zorgt dat praktijk worden binnengebracht. Dit komt samen in een, op de dillema’s en ervaringen van zorgbestuurders toegespitst opleidings- en bijscholingsprogramma aangeboden door een hooggekwalificeerd team. Een succesvol programma, getuige de grote waardering die het steevast krijgt en waaraan de Raad van Advies graag zijn bijdrage levert.’


Tom van der Grinten, emeritus hoogleraar beleid en bestuur van de gezondheidszorg en voorzitter Raad van Advies Erasmus Centrum voor Zorgbestuur
 
 

‘Onderzoek en opleiding vanuit het Centrum voor Zorgbestuur draagt continu bij aan de ontwikkeling van professionals, management en bestuurders. Het is mooi om vragen en ideeën vanuit de sterk veranderende beroeps- en bestuurspraktijk in te kunnen brengen. De wisselwerking tussen praktijkveld en de Universiteit is van grote betekenis’
 


Wilfred Juurlink, lid raad van bestuur Alliade
 
 

‘Het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur is al jaren bezig om precies die opleidingen te maken, waar het veld op zit te wachten. Het is belangrijk om als lid van de Raad van Advies daarover te mogen meedenken. Nog veel leuker is het om jaarlijks als docent te mogen optreden voor de Top Class: Ik vind het een feest om ambitieuze mensen deelgenoot te maken van de dilemma’s van een zorgverzekeraar.’

 


Wim van der Meeren, voorzitter raad van bestuur CZ
 
 

‘In een zo complexe en dynamische sector als de gezondheidszorg is de kwaliteit van het bestuur—en daarmee de professionaliteit van bestuurders—een groot goed. Het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur draagt hieraan bij door de lange ervaring in het opleiden van bestuurders, met programma's van topkwaliteit die gevoed worden uit de praktijk en de wetenschap. Ik zie het als een eer om hieraan bij te mogen dragen.’

foto: Caren Huygelenfoto: Caren Huygelen

Roland Bal, hoogleraar Healthcare governance aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
 
 

 


Marise Born, hoogleraar personeelspsychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en bijzonder hoogleraar arbeids- en personeelspsychologie, in het bijzonder gericht op allochtoon-etnische groepen aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
 
 

 
 


John Taks, lid raad van bestuur Diakonessenhuis
 

 

 

‘Het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur is een broedplaats waar wetenschap en de praktijk van leiderschap en governance elkaar succesvol inspireren via dialoog en uitwisseling. Dit geeft context en verdieping aan het dagelijks leiderschap en is een bron voor verder wetenschappelijk onderzoek. Fantastisch om hier een bijdrage aan te leveren.’

 


Marianne van der Harten, raad van bestuur De Noorderbrug