header afbeelding

 

 

Ervaringen Gedeeld Leiderschap in de Ouderenzorg 2023

 
 

“Het samenwerken in deze groep, met verschillende zorgorganisaties en functies - in combinatie met de inspirerende sprekers - heeft mij nieuwe inzichten gebracht, verrijkt, en mijn netwerk vergroot. Wat ik zeker meeneem: meer tijd maken om een ieders zienswijze te horen bij het nemen van beslissingen, dat geeft perspectief. Ik ben me veel bewuster van groepsdynamieken. En maak zaken niet te groot en abstract, maar heb ook oog voor wat nu urgent is, zonder de stip op de horizon uit het oog te verliezen.’’


Erica Gerbrandy, specialist ouderengeneeskunde bij Patyna

 

 

 

 
 

‘‘Bij Zorgbalans hebben we onszelf een ‘Gewaagd Doel’ gesteld: de WLZ thuis als nieuwe norm. Deelname aan de leergang Goede Kwaliteit met Gedeeld Leiderschap helpt ons om deze uitdaging te omarmen. Ter ondersteuning van de beweging die we als organisatie gaan maken, de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Maar ook als waardering voor hun lef en ambitie om deze reis aan te gaan: samen leren en ontwikkelen, als professional, manager en bestuurder.’’


Tamara Pieterse, bestuurder bij Zorgbalans

 

 

 

 
 

“Leuk en zinvol, zo kijk ik terug op mijn deelname aan de leergang Goede Kwaliteit met Gedeeld Leiderschap. Vanwege de interessante sprekers en workshops, en de contacten die je opdoet, het netwerk. Het onderling uitwisselen van ideëen helpt je verder bij het ontwikkelen van je eigen plannen en projecten. Dat houdt zeker niet op na afronding. Dankzij de leergang heb ik mijn positie binnen de organisatie verstevigd. Daardoor kan ik nu meer input geven, én meer invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie.’’


Ellen van der Meer, specialist ouderengeneeskunde en vakgroepvoorzitter bij Amstelring