header afbeelding
 
 

‘De generalistische kijk en de oplossingsgerichtheid van verpleegkundigen zijn onmisbaar voor de zorg van de toekomst’


Harry Sonnenschein, programmadirecteur Nieuw Verpleegkundig Leiderschap
 

Nieuw Verpleegkundig Leiderschap

De leergang Nieuw Verpleegkundig Leiderschap richt zich op de vorming van verpleegkundig leiders die het voortouw nemen in de ontwikkelingen binnen de zorg. Het programma is bedoeld voor verpleegkundigen die gedreven zijn om hun vakgebied, hun organisatie en de gezondheidszorg verder te brengen. Zij verwerven de inzichten en vaardigheden die nodig zijn voor effectief verpleegkundig leiderschap binnen en buiten hun organisatie, nu en in de toekomst.

 

Doelgroep

De leergang richt zich op verpleegkundigen met minimaal hbo-plus-niveau die werken op sleutelposities in de zorg. Bijvoorbeeld als leidinggevende, als spil tussen interne en externe partners, als lid van de Verpleegkundige Adviesraad of als beleidsmaker. Deelnemers hebben de potentie en de wens om invloed uit te oefenen op de aanpak van strategische kwesties binnen zorgorganisaties of bij beleidsorganen, overheden en zorgverzekeraars.

 

Programmaopzet

Het programma omvat vier bijeenkomsten die beginnen op donderdag 16.00 uur en eindigen op vrijdag 16.00 uur. Daarnaast is er een studiereis van twee dagen.

 

Meer informatie over het programma vindt u in de brochure

 

Data 2021

Module 1: 4 en 5 februari  
Module 2: 4 en 5 maart
Module 3: 11,12,13 april - studiereis
Module 4: 20 en 21 mei
Module 5: 24 en 25 juni

 

Kosten en locatie

De kosten voor de leergang Nieuw Verpleegkundig Leiderschap 2021 bedragen € 4.800. Dit is inclusief studiemateriaal en literatuur en exclusief reis- en verblijfkosten en de kosten voor de buitenlandse reis. De bijeenkomsten vinden plaats op een conferentiecentrum in het midden van het land.

Studiekosten kunnen in veel gevallen worden afgetrokken van de belasting. Voor meer informatie, zie FAQ.