header afbeelding
 
 

‘De generalistische kijk en de oplossingsgerichtheid van verpleegkundigen zijn onmisbaar voor de zorg van de toekomst’


Harry Sonnenschein, programmadirecteur Nieuw Verpleegkundig Leiderschap
 

Nieuw Verpleegkundig Leiderschap

De leergang Nieuw Verpleegkundig Leiderschap richt zich op de vorming van verpleegkundig leiders die het voortouw nemen in de ontwikkelingen binnen de zorg. Het programma is bedoeld voor verpleegkundigen die gedreven zijn om hun vakgebied, hun organisatie en de gezondheidszorg verder te brengen. Zij verwerven de inzichten en vaardigheden die nodig zijn voor effectief verpleegkundig leiderschap binnen en buiten hun organisatie, nu en in de toekomst.

 

Doelgroep

De leergang richt zich op verpleegkundigen met minimaal hbo-plus-niveau die werken op sleutelposities in de zorg. Bijvoorbeeld als leidinggevende, als spil tussen interne en externe partners, als lid van de Verpleegkundige Adviesraad of als beleidsmaker. Deelnemers hebben de potentie en de wens om invloed uit te oefenen op de aanpak van strategische kwesties binnen zorgorganisaties of bij beleidsorganen, overheden en zorgverzekeraars.

 

Programmaopzet

Het programma omvat vier bijeenkomsten van 24 uur. Daarnaast is er een studiereis van drie dagen.

 

Meer informatie over het programma vindt u in de brochure.

 

Data 2021

Module 1: 12 en 13 april  
Module 2: 20 en 21 mei
Module 3: 24 en 25 juni
Module 4: 5, 6 en 7 september - studiereis
Module 5: 14 en 15 oktober

 

Kosten en locatie

De kosten voor de leergang Nieuw Verpleegkundig Leiderschap 2021 bedragen € 4.800. Dit is inclusief studiemateriaal en literatuur en exclusief reis- en verblijfkosten en de kosten voor de buitenlandse reis. De bijeenkomsten vinden plaats op een conferentiecentrum in het midden van het land.

 

In februari 2022 start een nieuwe groep. Bij interesse, neem contact op met programmacoördinator Evelien de Roodt.

 

Studiekosten kunnen in veel gevallen worden afgetrokken van de belasting. Voor meer informatie, zie FAQ.