header afbeelding
 
 

‘De Top Class is een uitdagende, bijzondere en veilige leeromgeving waarin deelnemers elkaars ‘professional friend’ kunnen zijn’


Helene Wüst
 

Top Class

Top Class is het management development programma voor strategisch managers/directeuren en medici met bestuurlijke ambities. Actuele en eigen besturingsvragen krijgen aandacht. Deelnemers krijgen inzicht in de hedendaagse eisen aan bestuurders in de gezondheidszorg, in relatie tot hun eigen competenties.

 

Doelgroep

Managers van divisies/clusters/diensten en bestuurlijke medici. Deelnemers hebben een academische of hbo-achtergrond met zware vervolgopleidingen, vervullen een managementfunctie van behoorlijke omvang en zwaarte en zijn toe aan de volgende stap in hun carrière: een eindverantwoordelijke functie.

 

Programmaopzet

Het programma is een combinatie van plenaire bijeenkomsten, werken in kleine groepen en individuele activiteiten. Naast inhoudelijke kennisoverdracht is er aandacht voor vaardigheden als debatteren, overtuigen en presenteren. Tot de programmaonderdelen behoren een assessment, colleges, keuzemodules, intervisie, een stage bij een andere organisatie en gesprekken met een persoonlijke coach.

 

Praktische informatie

Duur: 1 jaar

Tijdsinvestering: circa 2 dagen per maand, exclusief voorbereiding en de individuele onderdelen.

Kosten 2021: € 21.000 inclusief verblijfskosten en studiemateriaal, exclusief overnachtingskosten.

Op basis van het CV wordt gekeken of iemand in principe in aanmerking komt voor een intakegesprek. Het streven is een groepssamenstelling van deelnemers met verschillende achtergronden en vergelijkbare leerbehoeften en fase in de loopbaan.

 

 

Data 2021 (n.b.: Top Class 2021 is vol, aanmelden is niet meer mogelijk):

Startbijeenkomst: 15 januari

Module I: 18 en 19 maart

Module II: 22 en 23 april

Module III: 27 en 28 mei

Module IV: 1 en 2 juli

Module V in Brussel: 9 en 10 september of 16 en 17 september

Module VI: 14 en 15 oktober

Module VII: 11 en 12 november

Slot: 10 december

 

Locaties: Landgoed Rhederoord in de Steeg, Hotel Sterrenberg in Otterlo

 

Inschrijven voor Top Class 2022 is mogelijk, gebruik hiervoor het aanmeldformulier. Top Class 2022 start in januari 2022.

Studiekosten kunnen in veel gevallen worden afgetrokken van de belasting. Voor meer informatie, zie FAQ.