header afbeelding
 
 

‘De Top Class is een uitdagende, bijzondere en veilige leeromgeving waarin deelnemers elkaars ‘professional friend’ kunnen zijn’


Helene Wüst
 

Top Class

Top Class is het management development programma voor strategisch managers/directeuren en medici met bestuurlijke ambities. Actuele en eigen besturingsvragen krijgen aandacht. Deelnemers krijgen inzicht in de hedendaagse eisen aan bestuurders in de gezondheidszorg, in relatie tot hun eigen competenties.

 

Doelgroep

Managers van divisies/clusters/diensten en bestuurlijke medici. Deelnemers hebben een academische of hbo-achtergrond met zware vervolgopleidingen, vervullen een managementfunctie van behoorlijke omvang en zwaarte en zijn toe aan de volgende stap in hun carrière: een eindverantwoordelijke functie.

 

Programmaopzet

Het programma is een combinatie van plenaire bijeenkomsten, werken in kleine groepen en individuele activiteiten. Naast inhoudelijke kennisoverdracht is er aandacht voor vaardigheden als debatteren, overtuigen en presenteren. Tot de programmaonderdelen behoren een assessment, colleges, keuzemodules, intervisie, een stage bij een andere organisatie en gesprekken met een persoonlijke coach.

 

Praktische informatie

Duur: 1 jaar

Tijdsinvestering: circa 2 dagen per maand, exclusief voorbereiding en de individuele onderdelen.

Kosten 2020: € 19.990 inclusief verblijfskosten en studiemateriaal, exclusief overnachtingskosten.

 

Data 2020:

Startbijeenkomst: 15 mei 

Module I: 25 en 26 juni

Module II: 10 en 11 september

Module III: 8 en 9 oktober 

Module IV: 5 en 6 november

Module V in Brussel: 3 en 4 december

Module VI: 21 en 22 januari 2021

Module VII: 4 en 5 maart 2021

Slot: 9 april 2021

 

Locaties: Landgoed Rhederoord in de Steeg, Hotel Sterrenberg in Otterlo

 

Op basis van het CV wordt gekeken of iemand in principe in aanmerking komt voor een intakegesprek. Aangezien er vervolgens op basis van tijdstip van inschrijving wordt geselecteerd raden wij aan de inschrijving tijdig in te zenden.

 

Studiekosten kunnen in veel gevallen worden afgetrokken van de belasting. Voor meer informatie, zie FAQ.