header afbeelding
 
 

‘Verandering is in ziekenhuizen een constante. Maar nu staan we voor een echte stroomversnelling, gedreven door nieuwe organisatiestructuren en technologieën die de fundamenten van het ziekenhuis zullen veranderen. Sterke medisch-specialistische bestuurders zijn nodig om deze ontwikkeling in goede banen te leiden.’


Piet-Hein Buiting, programmadirecteur Medisch Specialist en Bestuur
 

Medisch Specialist en Bestuur

De leergang Medisch Specialist en Bestuur is er voor artsen met een bestuurlijk-strategische positie, die de toekomst van de ziekenhuiszorg willen meebepalen. Zij ambiëren wellicht een vervolgcarrière als ziekenhuisbestuurder. Zij gaan in de beslotenheid van een groep collega’s aan de slag met de uitdagingen waarvoor de sector staat en passen dat toe in hun eigen situatie. Al doende vergroten zij hun bestuurlijke kwaliteiten, inhoudelijke kennis en persoonlijk leiderschap.

 

Doelgroep

De leergang is toegankelijk voor medisch specialisten met bestuurlijke ervaring. Bijvoorbeeld als medisch directeur, bestuurslid medische staf, coöperatie of medisch-specialistisch bedrijf, of voorzitter van een wetenschappelijke vereniging. Zij bevinden zich in een positie waarin zij invloed kunnen uitoefenen op de strategie van het ziekenhuis. De groep bestaat uit maximaal veertien deelnemers. De programmaleiding besluit over definitieve deelname en let daarbij op een gevarieerde samenstelling van de groep wat betreft specialisaties en ziekenhuizen.

 

Programmaopzet

Het programma bestaat uit zes bijeenkomsten van 24 uur (van donderdag 16 uur tot vrijdag 16 uur). In het programma worden verschillende werkvormen gebruikt: interactieve colleges, presentaties, analyse-instrumenten van het eigen functioneren, literatuur, etc.

Voor meer informatie over het programma, zie de brochure.

 

Data

Module 1: 20 & 21 september 2018
Module 2: 15 & 16 november 2018
Module 3: 17 & 18 januari 2019
Module 4: 14 & 15 maart 2019
Module 5: 16 & 17 mei 2019
Module 6: 20 & 21 juni 2019

 

Kosten en locatie

De kosten voor de leergang bedragen in 2018 €7.500. Dit is inclusief studiemateriaal en literatuur en exclusief verblijfsarrangement. 

 

Accreditatie

Voor het programma wordt accreditatie aangevraagd.

 

Studiekosten kunnen in 2018 in veel gevallen worden afgetrokken van de belasting. Voor meer informatie, zie FAQ.