header afbeelding
 
 

‘Goed bestuur gaat over zelfreflectie, wikken en wegen, dilemma’s onder ogen zien, handelen en daarvan leren. De Master Class biedt tijd en ruimte voor bezinning met collega zorgbestuurders.’


Pauline Meurs
 

Master Class

De Master Class is een programma over strategie en leiderschap voor eindverantwoordelijke bestuurders van zorginstellingen. Er wordt ruim aandacht besteed aan de ontwikkelingen in de zorg en de eigen keuzes van de bestuurder. De Master Class biedt deelnemers een vrijplaats voor reflectie en dialoog. Een plaats waar deelnemers hun inzicht in actuele ontwikkelingen kunnen verdiepen en hun persoonlijke kompas herijken. Zij investeren daarmee niet alleen in zichzelf, maar ook in de kwaliteit van de zorgorganisatie en de sector als geheel.

 

 

Doelgroep

We streven naar een evenwichtige verdeling van deelnemers uit de verschillende sectoren van de zorg: ziekenhuizen, GGZ, verslavingszorg, verpleging en verzorging, thuiszorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en eerste lijn. Eindverantwoordelijk zijn is een noodzakelijke, maar op zich niet voldoende voorwaarde voor deelname. Bestuurders van kleine zorginstellingen wordt geadviseerd eerst te overleggen met de programmadirecteur over de mogelijkheid van deelname.

 

Programmaopzet

Zes modules (vijf modules van vijf dagdelen en één van acht dagdelen) en een internationale studiereis van een week. Het programma omvat lezingen, debat en dialoog, begeleide intervisie, onderlinge werkbezoeken, persoonlijke presentaties en excursies.

 

Accreditatie

In de Master Class komen de expertisegebieden uit het accredtitatietraject van de NVZD aan bod. Er is met name aandacht voor de gebieden Leiderschap, Verbindend samenwerken, Maatschappelijk bijdragen en Continu ontwikkelen.

 

Praktische informatie

Duur: 1 jaar, start 13 februari 2019
Locatie en kosten volgen.

 

Data Master Class 21, 2019

  • Module 1: 13, 14 en 15 februari 
  • Internationale studiereis: 30 maart t/m 6 april
  • Module 2: 16 en 17 mei 
  • Module 3: 20 en 21 juni 
  • Module 4: 5 en 6 september 
  • Module 5: 10 en 11 oktober 
  • Module 6: 21 en 22 november 

Meer informatie in de brochure.

Studiekosten kunnen in veel gevallen worden afgetrokken van de belasting. Voor meer informatie, zie FAQ.