header afbeelding
 
 

‘Professionele regisseurs zijn cruciaal aan de samenwerkingstafels om tot innovatieve oplossingen te komen en zo passende zorg te kunnen bieden.’


Frank Beemer
 

Regie in Zorgnetwerken en Zorgketens


In de opleiding Regie in Zorgnetwerken en Zorgketens bekwamen netwerk- en ketenregisseurs zich in hun netwerkleiderschap: bewust en strategisch interveniëren om uiteenlopende belangen te verbinden. Deelnemers leren met slimme interventies te sturen op resultaat, hoewel zij niet degenen zijn met de (formele) hiërarchische macht. De kennis en vaardigheden die de deelnemers opdoen, leren ze direct toe te passen in de eigen praktijk.


De doelgroep van het programma bestaat uit regisseurs of netwerkmanagers werkzaam bij zorgaanbieders (cure en care, eerste, tweede of derde lijn), zorggroepen, gezondheidscentra, zorgnetwerken, zorgverzekeraars, kennisinstellingen en adviesbureaus, branche- en beroepsorganisaties, en overheden en uitvoeringsorganisaties als het ministerie van VWS, inspecties of kwaliteitsinstituten.

Meer informatie over het programma vindt u in de brochure.

 

Praktische informatie
De opleiding Regie in Zorgnetwerken en Zorgketens vindt plaats op de Erasmus Universiteit Rotterdam (campus Woudestein) en start op 16 oktober 2024. De deelnamekosten 2024 zijn €6.250.

Prijzen onder voorbehoud van inflatiecorrectie. 

Data 2024/2025
Module I: woensdag 16 oktober 2024
Module II: woensdag 13 november 2024
Module III: woensdag 11 december 2024
Module IV: woensdag 22 januari 2025
Module V: woensdag 5 maart 2025
Module VI: woensdag 9 april 2025
Module VII: woensdag 21 mei 2025
 

De modules starten om 09.30 uur en eindigen om 17.00 uur.