header afbeelding

 

 

Regie in Zorgnetwerken en Zorgketens


In de opleiding Regie in Zorgnetwerken en zorgketens bekwamen netwerk- en ketenregisseurs zich in hun netwerkleiderschap: bewust en strategisch interveniëren, om uiteenlopende belangen te verbinden. Deelnemers leren met slimme interventies te sturen op resultaat, hoewel zij niet degenen zijn met de (formele) hiërarchische macht. De kennis en vaardigheden die de deelnemers opdoen, leren ze direct toe te passen in de eigen praktijk.


De doelgroep van het programma bestaat uit regisseurs of netwerkmanagers werkzaam bij zorgaanbieders (cure en care, eerste, tweede of derde lijn), zorggroepen, gezondheidscentra, zorgnetwerken, zorgverzekeraars, kennisinstellingen en adviesbureaus, branche- en beroepsorganisaties, en overheden en uitvoeringsorganisaties als het ministerie van VWS, inspecties of kwaliteitsinstituten.


De opleiding Regie in Zorgnetwerken en Zorgketens start op 17 mei 2023. Binnenkort is op deze pagina de brochure te vinden.

 

Houd mij op de hoogte

Vul hier uw gegevens in als u een bericht wilt krijgen wanneer de brochure van dit programma beschikbaar is.