header afbeelding
 
 

‘De Academische Leergang Zorg Management helpt managers en directeuren hun vakmanschap te vergroten. Dit doen we door state of the art kennis van strategisch management te verbinden met actuele vraagstukken van zorgorganisaties. De combinatie van kennis met reflectie op de eigen beïnvloedingsmogelijkheden geeft deelnemers meer inzicht en daarmee ook meer plezier in hun vak.’


Lucie Boonekamp
 

Academische Leergang Zorg Management

De Academische Leergang Zorg Management is gericht op de uitbreiding van kennis en vakmanschap van directeuren, beleidsmakers en managers in de zorg. In de Academische Leergang Zorg Management worden door deskundige inleiders, in zes dagen de volgende onderwerpen met u uitgediept: strategisch management, human resource management, zorglogistieke bedrijfsvoering, risicomanagement, financieel management en strategische marketing.

 

Doelgroep

Managers, beleidsmakers en bestuurders in de zorg (curatieve en langdurige zorg).

 

Programmaopzet

Het programma bestaat uit een zestal modules, gericht op strategisch management en bestuur. Daarnaast voeren deelnemers individuele opdrachten uit, die het mogelijk maken feedback te krijgen op eigen organisatiebeleid.

 

Praktische informatie

De leergang vindt plaats op de Erasmus Universiteit Rotterdam, complex Woudestein, Burgemeester Oudlaan 50.
De deelnamekosten 2018 zijn € 4.995 (inclusief literatuur).

 

Meer informatie over het programma vindt u in de brochure

 

Data ALZM 2018

Bijeenkomsten:

  • Module 1: 9 maart 2018
  • Module 2: 13 april 2018
  • Module 3: 1 juni 2018
  • Module 4: 7 september 2018
  • Module 5: 12 oktober 2018
  • Module 6: 16 november 2018

De studiemodules vangen aan om 9:30 uur en eindigen rond 17:00 uur. Op vrijdag 21 december 2018 is er een slotbijeenkomst.

 

Studiekosten kunnen in veel gevallen worden afgetrokken van de belasting. Voor meer informatie, zie FAQ.