header afbeelding
 
 

‘Voor duurzame kwaliteitsverbetering is de bijdrage van artsen onmisbaar. Tegelijkertijd is het niet alleen een zaak van medici. Het vraagt betrokkenheid en leiderschap van iedereen in het ziekenhuis om de zorgverlening voortdurend te vervolmaken, bij te slijpen en waar nodig radicaal te veranderen.’


Wilma van der Scheer, programmadirecteur Imagine2
 

Imagine2

Imagine2 is een programma voor medisch specialisten én ziekenhuizen. Het doel van het programma is medisch specialisten toe te rusten om als clinical leader een leidende rol te nemen in de continue verbetering van zorg.


Clinical leadership betekent visie ontwikkelen, durven innoveren, voorbeeldgedrag tonen en enthousiasmeren. Medisch specialisten krijgen in dit programma training in persoonlijk leiderschap, kwaliteitsverbetering en veranderkunde. Ze verkennen eigen valkuilen en werken aan capaciteiten als zelfreflectie, communicatie en omgaan met tegenslagen.
Deelnemers brengen de rol van clinical leader direct in praktijk door het voortouw te nemen in een concreet verbetertraject in de eigen organisatie. Elk ziekenhuis wil het beste doen voor zijn patiënten. Daarom heeft elk ziekenhuis wel een of meer projecten lopen voor de optimalisatie van zorgverlening, patiëntvriendelijkheid of logistieke processen. Medisch specialisten kunnen hierin als clinical leaders bij uitstek verschil maken.
Zij kunnen verbeteringen in gang zetten die verder strekken dan hun eigen vakgebied en zo van betekenis zijn voor het hele ziekenhuis. Artsen hebben een sleutelrol, maar zij kunnen dit niet alleen. Imagine2 brengt voortrekkers binnen het ziekenhuis bij elkaar en stelt hen in staat samen stappen te zetten in de realisatie van kwalitatief goede en veilige zorg.

 

Deelnemers

Deelnemende medisch specialisten maken een steile leercurve door. Zij krijgen een breed palet aan kennis en vaardigheden aangereikt dat hen in staat stelt te groeien in hun rol als clinical leader.

Alle ziekenhuizen in Nederland kunnen deelnemen aan Imagine2, van algemene tot academische ziekenhuizen.
Het programma betrekt ook leden van raden van bestuur en het bestuur van de medische staf van de deelnemende ziekenhuizen, en de verantwoordelijk manager voor kwaliteit en veiligheid.
In het clinical-leadership-programma is ruimte voor maximaal 25 medisch specialisten. Ieder deelnemend ziekenhuis vaardigt twee tot drie medisch specialisten af.

 

Programmaleiding

Eindverantwoordelijk voor Imagine2 is dr. Wilma van der Scheer, directeur van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Zij begeleidt de bijeenkomsten voor bestuurders en medici. Dr. Kris Vanhaecht is kerndocent in het clinical leadership programma. Hij is internationaal expert in kwaliteitsmanagement en -verbetering en verbonden aan Leuvens Instituut Gezondheidszorgbeleid, KU Leuven. Veranderkundige ondersteuning wordt geleverd door dr. Lizette van Veen-Berkx, programmamanager en onderzoeker bij het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Dr. Lizette van Veen-Berkx is als programmamanager een belangrijk aanspreekpunt voor deelnemers, verbeterteamleden en (medisch) bestuurders.

 

Accreditatie
Aan dit programma zijn 40 accreditatiepunten toegekend door het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) van de KNMG.

 

Praktische informatie

De deelnameprijs 2019 is € 30.000 per ziekenhuis voor twee medisch professionals (exclusief overnachtingskosten). In totaal kunnen per ziekenhuis maximaal vier medisch professionals deelnemen. Voor de derde en vierde deelnemer bedragen de kosten € 7.500 p.p..


De bijeenkomsten vinden plaats in een centraal gelegen locatie in het land.

 

Data

 • Donderdag 7 en vrijdag 8 november 2019
  vanaf 15.30 tot 16.30 uur de volgende dag
   
 • Donderdag 19 december 2019
  9.00-16.30 uur
   
 • Donderdag 30 januari 2020
  9.00-16.30 uur
   
 • Donderdag 12 en vrijdag 13 maart 2020
  vanaf 15.30 tot 16.30 uur de volgende dag
   
 • Donderdag 28 en vrijdag 29 mei 2020
  vanaf 15.30 tot 16.30 uur de volgende dag
   
 • Donderdag 25 en vrijdag 26 juni 2020
  vanaf 15.30 tot 16.30 uur de volgende dag
   

Studiekosten kunnen in veel gevallen worden afgetrokken van de belasting. Voor meer informatie, zie FAQ.