header afbeelding
 
 

‘De Top Class is een uitdagende, bijzondere en veilige leeromgeving waarin deelnemers elkaars ‘professional friend’ kunnen zijn’


Helene Wüst
 

Top Class

Top Class is het management development programma voor strategisch managers/directeuren en medici met bestuurlijke ambities. Actuele en eigen besturingsvragen krijgen aandacht. Deelnemers krijgen inzicht in de hedendaagse eisen aan bestuurders in de gezondheidszorg, in relatie tot hun eigen competenties.

 

Doelgroep

Managers van divisies/clusters/diensten en bestuurlijke medici. Deelnemers hebben een academische of hbo-achtergrond met zware vervolgopleidingen, vervullen een managementfunctie van behoorlijke omvang en zwaarte en zijn toe aan de volgende stap in hun carrière: een eindverantwoordelijke functie.

 

Programmaopzet

Het programma is een combinatie van plenaire bijeenkomsten, werken in kleine groepen en individuele activiteiten. Naast inhoudelijke kennisoverdracht is er aandacht voor vaardigheden als debatteren, overtuigen en presenteren. Tot de programmaonderdelen behoren een assessment, colleges, keuzemodules, intervisie, een stage bij een andere organisatie en gesprekken met een persoonlijke coach.

 

Praktische informatie

Duur: 1 jaar

 

Tijdsinvestering: circa 2 dagen per maand, exclusief voorbereiding en de individuele onderdelen.

 

Kosten 2023: € 23.115 inclusief verblijfskosten en studiemateriaal, exclusief overnachtingskosten.

Prijzen onder voorbehoud van inflatiecorrectie.

 

Op basis van het CV wordt gekeken of iemand in principe in aanmerking komt voor een intakegesprek. Voor het samenstellen van de uiteindelijke groep wordt een aantal afwegingen gemaakt. Het streven is dat deelnemers een vergelijkbare leerbehoefte hebben of zich in eenzelfde fase van hun loopbaan bevinden. Daarnaast is het van belang dat er voldoende diversiteit binnen de groep is, en dat de verschillende sectoren binnen de zorg vertegenwoordigd zijn.

 

Data 2023
 

 2023 #1 (VOL)2023 #2 (VOL)
Startbijeenkomst13 januari2 juni 
Module I9 en 10 maart14 en 15 september
Module II13 en 14 april12 en 13 oktober
Module III11 en 12 mei9 en 10 november
Module IV22 en 23 juni7 en 8 december
Module V (Brussel)6, 7 en 8 september10, 11 en 12 januari 2024
Module VI5 en 6 oktober7 en 8 maart 2024
Module VII2 en 3 november4 en 5 april 2024
Slotbijeenkomst15 december24 mei 2024


Locatie: centraal in Nederland

 

N.B.: Aanmelden voor Top Class 2023 #1 en 2023 #2  is niet meer mogelijk, het maximum aantal deelnemers is bereikt. Top Class 2024 heeft een voorlopige startdatum van januari 2024. Voor meer informatie over Top Class 2024 kunt u contact opnemen met programmacoördinator Petra van Dodewaard.