3 februari: Oratie en symposium

bij de aanvaarding van de bijzondere leerstoel 

Leiderschap en Besturing in de Zorg

door Wilma van der Scheer 

 
 
Op vrijdag 3 februari 2023 aanvaardt Wilma van der Scheer haar ambt van bijzonder hoogleraar Leiderschap en Besturing in de Zorg met het uitspreken van een rede. Dat vieren wij met een symposium rond het thema gedeeld leiderschap.
 
Wij nodigen u van harte uit de oratie en het symposium bij te wonen op 3 februari 2023 in Rotterdam. Een mooie gelegenheid om elkaar weer te ontmoeten.
 
 

Gedeeld leiderschap

Gedeeld leiderschap gaat over hoe strategische verantwoordelijkheden tussen beroepsgroepen en professies te delen in plaats van het gebruikelijke verdelen van verantwoordelijkheden. Hoe geven managers en professionals samen invulling aan de strategische opgaven waar de zorg en de organisatie voor staan? Managers en professionals zijn niet de enigen die hierin een rol hebben. Er zijn vele belanghebbenden, van burgers tot politici. Welke rol is voor hen weggelegd? Hoe realistisch is gedeeld leiderschap?

 

In haar oratie behandelt Wilma van der Scheer de theorie en praktijk van gedeeld leiderschap. Hoe het wordt vormgegeven en wat dat aan vaardigheden vraagt. Op het niveau van de zorgverlening, in teams. Op het niveau van organisaties en tussen organisaties. En op het niveau van de samenleving, in de relatie tussen overheid, veldpartijen en andere maatschappelijke sectoren.
 

Symposium

Het symposium voorafgaand aan de oratie belicht een aantal verschillende invalshoeken op dit thema, onder leiding van dagvoorzitter Roland Bal, hoogleraar Healthcare Governance bij ESHPM. 
Over het leiderschap van ministers en ambtenaren, en welke ontwikkeling hierin te zien is, spreekt hoogleraar Bestuurskunde Paul 't Hart.
Hanneke Beijer is organisatie adviseur en intervisor, en doet onderzoek naar bestuurswisselingen in ziekenhuizen. In hoeverre zien partijen als de medische staf, ondernemingsraad en raad van toezicht zich als onderdeel van de besturing in het ziekenhuis? 
Universitair hoofddocent Iris Wallenburg spreekt over nieuwe beroepen en beleidslagen die moeten helpen de afstand te overbruggen tussen beleid en praktijk.
Naast deze sprekers nodigen we sprekers uit die de stem uit de praktijk vertegenwoordigen. 
Tim 's Jongers, politicoloog en publicist, zal een reflectie geven op de middag.
 

Programma

Datum: vrijdag 3 februari 2023
12:15 uurInloop met een broodje
13:00 uurAanvang symposium
15:00 uurEinde symposium, 
koffie en thee in de foyer van de Aula
16:00 uurAanvang oratie in de Aula
17:00 uurAansluitend aan de oratie een feestelijke borrel in de foyer van de Aula
18:30 uur

Einde programma

 
 
 
U bent van harte welkom! Wel zou het fijn zijn als u uw aanwezigheid aan ons doorgeeft. Via de kolom rechts kunt u zich aanmelden voor het symposium, de oratie, of beide evenementen.
 
 

Over de leerstoel

De leerstoel Leiderschap en Besturing in de Zorg wordt aan Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam gevestigd vanwege Erasmus Centrum voor Zorgbestuur, waar Van der Scheer directeur van is. Het onderzoek naar bestuur en leiderschap in de zorg krijgt met deze leerstoel een nieuwe impuls. 
 
Erasmus Centrum voor Zorgbestuur is vereerd deze leerstoel te mogen vestigen en trots dat Wilma van der Scheer als eerste bijzonder hoogleraar is benoemd.