Onder zorgbestuurders

Auteur(s): Wilma van der Scheer

Jaar publicatie: 2013

 

Samenvatting Onder zorgbestuurders

Tegen de achtergrond van verandering en vernieuwing van het governanceregime van de zorg is het functioneren van zorgbestuurders betwist geraakt. Van zorgbestuurders wordt veel verwacht als het gaat om de verandering van de zorg. Tegelijkertijd wordt hen veel verweten. Wat gepast en goed bestuur is, is niet langer duidelijk.

 

Wilma van der Scheer heeft zich verdiept in de betwiste governance van zorg en vooral de rol die bestuurders hier zelf in spelen. Haar onderzoek heeft betrekking op de periode 2000 tot en met 2010, waarin een aantal belangrijke ontwikkelingen plaatsvond op het gebied van de gezondheidszorg.

 

Zij toont aan dat verbinding een sleutelwoord is in het werk van zorgbestuurders. Veel zorgbestuurders zijn gesocialiseerd in de zorg en voelen zich sterk verbonden met het primaire proces. Dat stelt hen in staat verbindingen te leggen tussen verschillende partijen en belangen. Om effectief te zijn als verbindingspersoon is het echter van belang ook door anderen als zodanig herkend en erkend te worden. Voor zorgbestuurders betekent dit dat het belangrijk is de wijze waarop zij hun functie opvatten en uitoefenen breed uit te leggen, en hun eigen toegevoegde waarde zichtbaar te maken. Legitimering is een onderdeel van professionalisering dat permanent aandacht verdient.

 

Het volledige proefschrift is hier te downloaden.