Hoe stuur je zorgnetwerken? Onderzoek naar 10 jaar BeterKeten

15-10-2021

Zorgnetwerken vergen bestuurlijke lenigheid

 

Het aantal zorgnetwerken dat de kwaliteit van medisch-specialistische zorg moet verbeteren, neemt in rap tempo toe. Een evaluatie van tien jaar BeterKeten in de regio Rijnmond leert hoe hieraan sturing wordt gegeven.

 

Ziekenhuizen maken steeds meer deel uit van een groot en divers palet aan samenwerkingsverbanden rond medisch-specialistische zorg, met verschillende en overlappende schaal, deelnemers, mate van formalisatie, beoogde doelen en governancestructuur. Tot op heden is veel aandacht besteed aan het vinden van de ‘juiste’ structuur en processen van één zorgnetwerk. Aandacht voor de rol van bestuurders en (medisch) professionals die zich begeven in meerdere zorgnetwerken blijft daarentegen beperkt. Welke vragen roept de ontwikkeling van ‘vernetwerking’ op voor hun rol en werkzaamheden? Wat omvat het besturen van zorgnetwerken?

 

In de zomereditie van Skipr Quarterly verscheen een essay van Oemar van der Woerd, Lizette van Veen-Berkx, Marlise Schouten, Wilma van der Scheer en Joke Boonstra.

 

Download het essay zoals verschenen in Skipr Quarterly, zomer 2021.

 

Het onderzoeksrapport van de evaluatie is hier te lezen in onze Academische Werkplaats.

Terug