Nieuw programma: Regie in Zorgnetwerken en Zorgketens

13-03-2023

In de opleiding Regie in Zorgnetwerken en Zorgketens bekwamen netwerk- en ketenregisseurs zich in hun netwerkleiderschap: bewust en strategisch interveniëren, om uiteenlopende belangen te verbinden. Deelnemers leren met slimme interventies te sturen op resultaat, hoewel zij niet degenen zijn met de (formele) hiërarchische macht. De kennis en vaardigheden die de deelnemers opdoen, leren ze direct toe te passen in de eigen praktijk. Programmaleider is Frank Beemer.

 

De doelgroep van het programma bestaat uit regisseurs of netwerkmanagers werkzaam bij zorgaanbieders (cure en care, eerste, tweede of derde lijn), zorggroepen, gezondheidscentra, zorgnetwerken, zorgverzekeraars, kennisinstellingen en adviesbureaus, branche- en beroepsorganisaties, en overheden en uitvoeringsorganisaties als het ministerie van VWS, inspecties of kwaliteitsinstituten. Met het opleiden van goede netwerkregisseurs draagt dit programma direct bij aan effectieve zorgnetwerken die noodzakelijke vernieuwingen in de praktijk brengen.

 

Regie in Zorgnetwerken en Zorgketens werd eerder aangeboden door de Erasmus Academy, die per 1 januari 2023 is opgeheven. Dit programma sluit goed aan bij de doelstellingen en ambities van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur, en vormt een mooie aanvulling op ons aanbod. Daarom bieden we vanaf 2023 dit programma aan. 

 

De komende editie start op 10 mei 2023. Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.

Terug