Landelijke beleidsrichtlijn voor psychosociale ondersteuning

09-05-2023

De coronacrisis vormde de aanleiding voor de ontwikkeling van de beleidsrichtlijn. Zorgprofessionals moesten in onzekere en stressvolle situaties hun werk doen en dat legde het gemis aan een landelijke standaard bloot. Ook na de crisis blijft de werkdruk onverminderd hoog en blijven ingrijpende gebeurtenissen onderdeel van het werk. Daarmee blijft deze beleidsrichtlijn hoognodig.

ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises heeft de beleidsrichtlijn opgesteld in opdracht van Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC), in nauwe samenwerking met een groot aantal branche- en beroepsverenigingen. Wilma van der Scheer zat de projectgroep voor die de richtlijn ontwikkelde.

U kunt de beleidsrichtlijn downloaden via www.richtlijnzorgprofessionals.nl.

Terug