Presentatie sectorbeeld Gehandicaptenzorg

30-01-2019

‘Lerend verantwoorden’: sinds 2017 laten aanbieders van langdurige gehandicaptenzorg in jaarlijkse rapporten zien hoe zij het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 toepassen. Een selectie van de 186 rapporten uit het eerste jaar is door Erasmus Centrum voor Zorgbestuur geanalyseerd en op 23 januari gepresenteerd in het sectorbeeld ‘Kleurrijke zorg’ tijdens een bijeenkomst van de VGN

Wilma van der Scheer, directeur van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur en mede-samensteller van het sectorbeeld gaf een toelichting op het rapport. “Tijdens de analyse van de kwaliteitsrapporten viel ons op dat het Kwaliteitskader veel ruimte biedt aan organisaties, maar dat zij met dezelfde dilemma’s te maken hebben. De titel van het sectorbeeld is passend. De sector kan erg trots zijn op zoveel rapporten van zoveel verschillende organisaties. Die ook nog eens laten zien dat er goed wordt gewerkt aan verbetering. Niet vanuit controle maar vanuit een lerend oogpunt.”
Van der Scheer deed vier aanbevelingen: Ga door met externe visitatie, blijf cliënten en familie betrekken, volhard in lerend verantwoorden op elk niveau en laat niet na om samen te reflecteren. 
Pauline Meurs, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, noemde het sectorbeeld ‘leuk om te lezen’, en dat komt volgens haar omdat de menselijke maat centraal staat. Lerend verantwoorden is een waardevolle manier van het waarborgen van kwaliteit, maar ze waarschuwt in een blog voor Skipr ook voor ‘verroutinisering’: “Ook deze kijk op kwaliteitszorg zal ooit routine worden. Waardoor de toegevoegde waarde vermindert. Lerend verantwoorden mag nooit in een mal terecht komen.”

Het rapport vindt u hier

Terug