Wie zijn de (kennis) partners van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur?

Het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur beschikt over een rijk netwerk van deskundigen uit de hoek van theorie, praktijk en beleid die een bijdrage leveren aan onze programma’s.

 

 • Erasmus School of Health Policy & Management
  Erasmus Centrum voor Zorgbestuur is een initiatief van hoogleraren Pauline Meurs en Ruud Lapré, destijds beide hoogleraar bij Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM). Zij startten ruim 20 jaar geleden de eerste Master Class voor zorgbestuurders voor de leden van de Nederlandse Vereniging voor Bestuurders in de Zorg (NVZD). De nauwe samenwerking met ESHPM en NVZD is altijd gebleven. De  (ESHPM) en vooral de sectie Health Care Governance (HCG)  is een belangrijke samenwerkingspartner van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Met de faculteit worden nauwe banden onderhouden op het gebied van onderzoek en onderwijs. Zo dragen medewerkers van ESHPM bij aan de onderwijs en kwaliteitsprogramma’s van het centrum – bijvoorbeeld waar het gaat over medisch en verpleegkundig leiderschap. Omgekeerd zijn medewerkers van het centrum betrokken bij de onderwijsprogramma’s van ESHPM. Doordat medewerkers van het centrum participeren in de onderzoeksprogramma’s van de sectie HCG vinden nieuwe inzichten snel hun weg naar de programma’s van het centrum. Ook worden gezamenlijk onderzoeksprojecten uitgevoerd, evenals promotietrajecten – bijvoorbeeld naar bestuurlijke kwesties rond zorgnetwerken en naar de invloed van banken en verzekeraars op het strategisch beleid van zorginstellingen
 • NVZD
  De relatie met de Nederlandse Vereniging voor Bestuurders in de Zorg (NVZD) blijkt onder meer uit de bijzondere leerstoel Management van Instellingen in de Gezondheidszorg en de deelname van bestuursleden van de NVZD in Raad van Commissarissen en Adviesraad van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. De leerstoel wordt op dit moment ingevuld door prof.dr. Richard Janssen. Er wordt nauw met Richard samengewerkt o.g.v. onderzoek en onderwijs. Erasmus Centrum voor Zorgbestuur verleent haar medewerking aan activiteiten van de NVZD. Pauline Meurs begeleidt bijvoorbeeld de intervisie van auditoren ten behoeve van de accreditatie voor zorgbestuurders.

 

Overige samenwerkingsrelaties

Buiten de founding fathers - NVZD en ESHPM - werkt Erasmus Centrum voor Zorgbestuur met vele partijen samen. Langdurige samenwerkingspartners zijn de Academie voor Medisch Specialisten (AMS), Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB), Universiteit Utrecht (UU) en de European Health Management Organization (EHMA).

 

 • AMS
  Met de directie van de Academie voor Medisch Specialisten wordt geregeld afgestemd over de ontwikkelingen in de zorg en het programma aanbod. Met prof. dr. Carina Hilders, hoogleraar Medisch Leiderschap en verbonden aan de AMS, wordt samengewerkt ten behoeve van onderwijs en onderzoek.
 • NSOB
  Voor het programma Waarden van Zorg wordt samengewerkt met de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB). De programmaleiding is in handen van prof. dr. Pauline Meurs en prof. dr. Paul Frissen.
 • UU
  Sinds 2016 wordt samen met de Universiteit Utrecht uitvoering gegeven aan het Leadership Mentoring in Nursing Research Programma voor gepromoveerde verpleegwetenschappers. Het programma is de verantwoordelijkheid van de UU. Voor de voorbereiding en uitvoering zochten zij samenwerking met Erasmus Centrum voor Zorgbestuur, met als resultaat dat de programmaleiding in handen is van drs. Lucie Boonekamp. Het programma wordt mogelijk gemaakt door ZonMw.
 • EHMA
  De European Health Management Association (EHMA) biedt een platform voor uitwisseling tussen managers, opleiders en wetenschappers werkzaam op het gebied van de gezondheidszorg. Het jaarcongres van de EHMA wordt door verschillende programmadirecteuren bezocht. Zij zitten o.a. deelsessies voor. In 2018 vond het congres plaats in Budapest. Jaarlijks wordt tweemaal een Program Directors meeting (PD-meeting) georganiseerd, waar programmadirecteuren van verschillende Europese opleidingen voor managers, bestuurders en professionals in de zorg kennis uitwisselen en ervaringen delen. Vanuit Erasmus Centrum voor Zorgbestuur neemt dr. Maarten Janssen deel aan de PD-meeting.