Wie zijn de programmadirecteuren en wat doen zij?

De programmadirecteuren zijn degenen die de opleiding ontwikkelen, uitvoeren en begeleiden. Zij zijn gedurende het gehele programma aanwezig. Zij bewaken de rode draad en zorgen voor een cumulatief leerproces, samen met de deelnemers.

 

De programmadirecteuren van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur hebben een wetenschappelijk profiel en een gedegen kennis van de gezondheidszorg. We vinden het essentieel dat onderzoek en state of the art van het vak ten grondslag liggen aan onze programma’s. Onze programmaleiders beschikken over een ruime ervaring in het verzorgen van opleidingen en in het werken met groepen.