header afbeelding

‘In de Master of Health Business Administration leren we u bedrijfskundige inzichten te vertalen naar een krachtige visie op de toekomst van de zorg en uw effectiviteit als leider te vergroten.’


Programmaleiding MHBA
 

Master of Health Business Administration

 • Op zorgsector toegesneden MBA-programma
 • Internationaal geaccrediteerd door de FIBAA
 • Aandacht voor persoonlijke effectiviteit en leiderschap
 • Directe koppeling met eigen dagelijkse praktijk
 • Zorgvuldig samengestelde peer group van strategisch leiders
 • Diploma met titel Master of Health Business Administration (MhBA)

 

Over het programma
De MHBA combineert een strategisch perspectief met de toepassing van innoverende bedrijfsconcepten en aandacht voor persoonlijk leiderschap.

De gezondheidszorg heeft leiders nodig die richting kunnen geven aan vernieuwing. Die de perspectieven kunnen meewegen van burgers die zorg nodig hebben, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten en samenwerkingspartners. Die de flexibiliteit hebben om in dit moeilijk voorspelbare veld een innovatieve visie te vormen.

 

De Master of Health Business Administration is een door de FIBAA internationaal geaccrediteerd bedrijfskundig programma specifiek voor de zorg- en welzijnssector. De steile leercurve die deelnemers doormaken, zorgt dat zij na de MHBA beschikken over een breed palet aan kennis en vaardigheden en dat zij zijn gegroeid in hun rol. Zij hebben een stevige – eigen – visie op de zorg ontwikkeld en weten die om te zetten naar concrete resultaten. Bovendien hebben zij een waardevol netwerk opgebouwd van collega’s en experts.

 

Doelgroep
Het programma richt zich op leidinggevenden en professionals:

 • werkzaam op strategische posities binnen de zorgsector (bijvoorbeeld bij aanbieders van zorg en welzijn, zorgverzekeraars, toeleveranciers en overheden)
 • met enkele jaren strategische verantwoordelijkheid
 • die zich verder willen bekwamen in hun vak of zich voorbereiden op een volgende carrièrestap.
 • met een hbo- of universitaire achtergrond, waar nodig aangevuld met een of meer managementcursussen.

Bij de samenstelling van de groep wordt gelet op variatie in sector en achtergrond. Deelnemers werken allen op strategisch niveau en hebben daarmee uniformiteit in positie, en diversiteit in sectoren binnen de zorgsector. Op die manier maken deelnemers kennis met een verscheidenheid aan denkwerelden.

 

Programmaopzet
Theorie gaat pas leven in de verbinding met de praktijk. Daarom wordt de actuele wetenschappelijke kennis uit de bijeenkomsten en literatuur steeds direct verbonden met praktijkopdrachten, die de deelnemers uitvoeren in hun eigen organisatie. Een belangrijk voordeel van ervaringsgericht leren op deze manier is, dat de nieuwe kennis direct bijdraagt aan het optimaliseren van de werkzaamheden in de dagelijkse praktijk.

Het programma omvat onderwijsbijeenkomsten, veldwerk, (online) voorbereidende opdrachten, een buitenlandse studiereis en intervisie. Huiswerkopdrachten en gastdocenten uit het veld borgen de koppeling tussen theorie en praktijk.Toetsing gebeurt door middel van opdrachten, presentaties, peer reviews en reflectieverslagen. Ter afronding schrijven deelnemers een thesis.


Praktische informatie

 • Start 16 september 2020
 • Duur: 19 maanden deeltijd (inclusief thesis).
 • Tijdsinvestering: de gestructureerde onderwijsbijeenkomsten bestaan uit 15 bijeenkomsten van 2-3 dagen (5-8 dagdelen), een studiereis van een week en 6 intervisiedagen.
 • De onderwijsbijeenkomsten vinden plaats in conferentiehotel Villa Heidebad te Epe (Veluwe).
 • Kosten: Het cursusgeld is € 30.250 inclusief studiemateriaal en literatuur. Betaling hiervan kan in termijnen (maximaal 4) en is op aanvraag mogelijk. De additionele kosten bedragen zo’n €8.000, dit is voor de reis- en verblijfkosten tijdens de onderwijsdagen en de Europese studiereis. NB. Dit bedrag betreft een indicatie en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
 • Voor het behalen van accreditatiepunten adviseren wij tijdig contact hierover op te nemen met de betreffende beroepsvereniging.

Contactpersoon
Voor informatie en vragen kunt u terecht bij Laura de Bruijn.
E-mail: debruijn@eshpm.eur.nl  Telefoon: 010 – 408 8865. Zij is aanwezig op maandag, dinsdag en vrijdag.

 

 

N.B: Aanmelden voor de MhBA voor dit jaar is niet meer mogelijk. Heeft u belangstelling voor deelname volgend jaar dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Actieve werving voor de MhBA-19 (start september 2021) beginnen we weer mee in de loop van het najaar.