Zorg voor Management

Managers in de gezondheidszorg en vooral eindverantwoordelijke bestuurders worden steeds zichtbaarder. In de praktijk, in de literatuur, maar ook van politieke zijde is er steeds meer aandacht voor hun positie. Er is een rijke retoriek ontstaan over ‘ondernemende’ managers en bestuurders ‘op afstand’. Maar hoe zit het met de relatie tussen woorden en werkelijkheid? Het grootschalige onderzoek Zorg voor Management beoogt kritisch te reflecteren op de managementretoriek, het werk en het gedrag van bestuurders van zorginstellingen.

 

Het werk en gedrag van eindverantwoordelijke directeuren in de gezondheidszorg wordt onderworpen aan een diepgaande analyse. Dit gebeurt op grond van literatuurverkenning, een uitgebreide enquête, diepte-interviews en observaties van instellingsdirecteuren ‘in actie’.

 

Het beeld dat naar voren komt, is dat van bestuurders met een gedifferentieerde kennis die hun handelen richten op de continuïteit en de verandering van de organisatie. De verantwoordelijkheden die rusten op hun schouders zijn toegenomen, terwijl de mogelijkheden om die verantwoordelijkheden waar te maken, zijn afgenomen. Het onderzoek laat zien hoe directeuren met deze ‘managementfuik’ kunnen c.q. moeten omgaan. Het onderzoek werd uitgevoerd door prof.dr. Pauline Meurs, dr. Mirko Noordegraaf en drs. Annemiek Stoopendaal (stoopendaal@bmg.eur.nl). Het onderzoek vond plaats met financiële steun en onder auspiciën van de NVZD, de Nederlandse vereniging voor bestuurders in de gezondheidszorg.