Met zorg aanbesteden; consequenties van aanbesteden voor de zorgsector

Auteur(s): drs. J.H. Ellenkamp

Jaar publicatie: 2007

 

Samenvatting

Eindwerkstuk in het kader van MBA-H, Erasmusuniversiteit Rotterdam, maart 2007

 

 Thesis Joke Ellenkamp