Inrichting HR bij zelfsturing in de intramurale ouderenzorg: Transformatie van traditionele naar flexibele structuur

Auteur: Jenny Schuermans

Jaar publicatie: 2017

 Jenny Schuermans Thesis