Wilma van der Scheer benoemd tot bijzonder hoogleraar

11-11-2021

Dr. Wilma van der Scheer is per 1 oktober benoemd tot bijzonder hoogleraar Leiderschap en Besturing in de Zorg. Deze leerstoel wordt gevestigd vanwege Erasmus Centrum voor Zorgbestuur, waar Van der Scheer directeur van is. Het onderzoek naar bestuur en leiderschap in de zorg krijgt met deze leerstoel een nieuwe impuls.

 

Wilma van der Scheer houdt zich als onderzoeker bezig met vraagstukken op het gebied van governance van de zorg, in het bijzonder de besturing van zorgorganisaties. Sinds 2018 leidt Van der Scheer de Academische Werkplaats Zorgbestuur, een plek waar mensen uit wetenschap en praktijk samenkomen rondom onderzoeksvragen op het brede thema ‘goede zorg met goed bestuur’. In 2013 verscheen haar proefschrift 'Onder zorgbestuurders. Omgaan met bestuurlijke ambiguïteit in de zorg.' Zij is directeur van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur, dat verschillende postacademische onderwijsprogramma’s voor zorgbestuurders ontwikkelt en verzorgt. In de programma’s van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur staat leiderschap centraal en wordt actuele wetenschappelijke kennis over (besturen in) de zorg overgedragen aan deelnemers. 


‘De leerstoel benadrukt het belang van een goede leeromgeving voor komende en zittende bestuurders in de zorg; zeker in deze tumultueuze tijden! Erasmus Centrum voor Zorgbestuur is vereerd deze leerstoel te mogen vestigen en trots dat zij Wilma van der Scheer als eerste bijzonder hoogleraar heeft mogen benoemen. Wij feliciteren haar met haar zeer verdiende benoeming’, aldus prof. dr. Frans van der Meché, voorzitter raad van commissarissen Erasmus Centrum voor Zorgbestuur.


Erasmus Centrum voor Zorgbestuur is nauw verbonden met Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Decaan ad interim van ESHPM, prof. dr. Werner Brouwer: ‘Deze leerstoel bevestigt en versterkt de belangrijke band tussen Erasmus Centrum voor Zorgbestuur en ESHPM, in termen van zowel onderwijs als onderzoek op het steeds belangrijkere terrein van leiderschap en bestuur in de zorg. Met haar kennis, ervaring en netwerk is Wilma de ideale persoon om deze bijzondere leerstoel te bekleden en als ESHPM zijn we dus zeer gelukkig met haar benoeming.’


De ambitie van Van der Scheer is om met deze leerstoel systematische reflectie op het werk van leiders in de zorg te bevorderen, op een zodanige wijze dat nieuwe inzichten kunnen ontstaan die verrijkend en inspirerend zijn voor zowel de wetenschap als de praktijk van de zorg. ‘Met deze leerstoel wil ik niet alleen kijken naar de formele posities – bestuur en management – maar naar de wijze waarop leiderschap wordt omarmd en omgezet in actie. Dat kunnen bestuurders zijn van zorgorganisaties of andere maatschappelijke organisaties, maar ook verpleegkundigen of artsen die verantwoordelijkheid willen dragen voor een betere (organisatie van) zorg. Leiden in de zorg doe je samen en dat gedeeld leiderschap is een belangrijke hoeksteen voor het onderzoek van de leerstoel. Het onderzoek richt zich op nieuwe vormen van besturing en coördinatie passend bij de veranderende relatie tussen burgers en zorgorganisaties, patiënten en professionals.’

Terug