header afbeelding

 

 

Etnografisch onderzoek naar clinical leadership:

Mathilde Berghout als ‘spy in the wild’ 

 

Voor haar PhD onderzoek naar klinisch leiderschap deed Mathilde Berghout de afgelopen tijd 'veldonderzoek' tijdens bijeenkomsten van Imagine2. Ze vertelt over haar ervaringen en voorlopige bevindingen.

 

"Vanuit de Erasmus School of Health Policy & Management (Rotterdam) ben ik als PhD onderzoeker naar klinisch leiderschap betrokken bij het Imagine2 programma. Tijdens de programmadagen beweeg ik me als ‘spy in the wild’ tussen de deelnemers. Door middel van observaties en informele gesprekken met de deelnemers en trainers probeer ik te begrijpen welke betekenissen artsen geven aan clinical leadership en hoe zij hun rol als clinical leader invullen en ontwikkelen gedurende het programma. 

 

Op dit moment zit ik nog midden in de dataverzameling, maar vind ik het wel leuk om alvast een aantal bevindingen te delen. Een van de thema’s die aangesneden worden in het programma is hoe clinical leaders zich verhouden tot managers: hoe zij dagelijks samenwerken ten behoeve van kwaliteit van zorg én een efficiënte bedrijfsvoering. Alle clinical leaders hebben ambities om de zorg te verbeteren. Ze leunen hierbij sterk op hun medische kennis en directe patiëntervaringen, maar hebben ook behoefte aan inzichten en reflecties uit het bedrijfsleven en zijn geïnteresseerd in het opdoen van managementvaardigheden. Hoe beïnvloedt dit de professionele identiteit van deelnemers? Dat is een van de vragen die ik mij naar aanleiding van de observaties stel.

 

Interessant in dit verband is ook wat een clinical leader onderscheidt van een ‘gewone arts’. Is clinical leadership slechts weggelegd voor ‘a happy few’ of zijn de thema’s en dilemma’s die tijdens het programma besproken worden relevant voor elke arts werkzaam in de huidige gezondheidszorg? Het antwoord op die vraag heb ik nog niet. Mij valt wel op dat de deelnemende clinical leaders het soms lastig kunnen vinden hoe om te gaan met collega’s die minder veranderingsgezind zijn. Het leiderschapsprogramma biedt voor deelnemers dus een plaats en tijd met gelijkgestemden. 

 

Het is ontzettend leuk om als onderzoeker, en niet-arts, betrokken te zijn bij deze enthousiaste groep artsen en een inkijkje te mogen krijgen in de ontwikkelingen die zij doormaken gedurende het programma. Het is interessant om te zien hoe zij zich naast hun medische werk door middel van verbetertrajecten inzetten om kwaliteit van zorg te verbeteren. Tot slot is het ook bijzonder hoe zij zich tijdens de sessies naar elkaar openstellen en kritisch durven te reflecteren op collega-deelnemers én zichzelf."