Maatwerk en willekeur; een pleidooi voor situationele gelijkheid

Auteur(s):Pauline Meurs, Hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg, voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

Jaar publicatie: 2016

 

Samenvatting

Maatwerk en willekeur; een pleidooi voor situationele gelijkheid

 

Inleiding

‘Zorg via de gemeente kan tot vijf keer zo duur uitvallen’ kopt de Volkskrant op 22 december 2015. Aan het einde van het jaar wordt in verschillende media de balans opgemaakt. Wat hebben de decentralisaties in het sociaal domein teweeg gebracht? Zijn de verschillen niet te groot? Hoe is het gesteld met de nabijheid van de gemeente en de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de burger?

 

Op de website van de Transitiecommissie Sociaal Domein is een digitale versie van de essaybundel te vinden (http://bit.ly/1JkyCqo)

 

 Maatwerk en willekeur een pleidooi voor situationele gelijkheid