Effectieve medezeggenschap: een verkennend onderzoek naar effectieve vormgeving van medezeggenschap van cliënten in algemene ziekenhuizen

Auteur(s): Van der Kraan, W en Meurs, P.(2008)

Jaar publicatie: 2008

 

Samenvatting

Rotterdam, iBMG, Erasmus MC.

 

 Definitieve rapportage WMCZ