header afbeelding
 
 

‘Waar dit programma volgens mij goed in slaagt, is een combinatie te maken van leren en reflectie. Reflectie is een belangrijk onderdeel van goed leiderschap.’


Maurice van den Bosch, voorzitter raad van bestuur OLVG
 

Imagine2: wat betekent deelname voor het ziekenhuis?

Leiderschap

‘Klinisch leiderschap speelt niet alleen op het niveau van het bestuur, maar door de hele organisatie, op alle niveaus. Bij leiderschap zijn er volgens mij twee zaken het belangrijkst: authenticiteit en vertrouwen. Zeggen wat je doet, en doen wat je zegt. Dat is prettig in de spreekkamer, voor patiënten, en dat is ook belangrijk in huis, hoe we als collega’s en leidinggevenden met elkaar omgaan.

 

Tijd voor vrijmaken

‘Meedoen aan Imagine2 is voor onze organisatie belangrijk omdat het onze specialisten leert om leiders te zijn. We hebben allemaal een vak geleerd. Imagine2 zie ik als een opleiding in leiderschap. Daar bewust tijd voor maken is heel waardevol. Even de drukke praktijk uit. Je ontwikkelen als leider doe je er niet even ’s avonds bij. Dat moet je leren, daar moet je mee experimenteren, hands on. Als bestuurder vind ik het belangrijk om tijd en geld voor mijn specialisten vrij te maken om dit te kunnen doen.

 

Hands on

‘Waar dit programma volgens mij goed in slaagt, is een combinatie te maken van leren en reflectie. Reflectie op wie je bent, want dat is een belangrijk onderdeel van goed leiderschap, en reflectie van anderen: hoe zien zij jou? Het programma koppelt het leren van leiderschap aan de praktijk. Deelnemers ontwikkelen hun leiderschap vanuit een bepaalde bedoeling, ze gaan aan de slag met een verbetertraject. Dan ben je geen vage theorieën aan het uitpluizen, maar echt hands on bezig. Het uitrollen van die verbetertrajecten verbetert onze zorg, en heeft ook impact op onze organisatie. De deelnemers van nu en van vorig jaar vertellen hier in huis hun verhalen en inspireren anderen daarmee. Dat geeft een goede energie in het ziekenhuis. Ik merk dat er meer belangstelling komt voor het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden. Het ziekenhuis krijgt er leiders bij. Dat is heel belangrijk voor de collectieve kracht van de organisatie. Hoe meer leiders, hoe krachtiger je organisatie is. 

 

Succesvollere organisatie

‘Door dit programma zien deelnemers dat leiderschap en leidinggeven niet alleen maar leuk is. Dat het ook frustrerend kan zijn, dat je soms ergens doorheen moet knokken, doorzetten. Dat is onderdeel van iets willen bereiken. Het kan best ingewikkeld zijn om alle partijen mee te krijgen. Er is niets complexer dan een ziekenhuis. Doordat deelnemers dit leren, ontstaat er begrip voor de bestuurlijke kant van het ziekenhuis, voor hoe je met elkaar dingen bereikt. Dat maakt ze geduldiger, doortastender, en dat maakt niet alleen de persoon maar ook de organisatie succesvoller. Een specialist kan soms nog dingen alleen beslissen over een moeilijke procedure of behandeling. Maar in het ziekenhuis moet je het samen doen. Dat is goed om te leren, als je als leider verder wilt komen.

 

‘Tenslotte: het programma is ook gewoon heel leuk. Je kunt je tijd maar een keer besteden, dus voor je aan zoiets begint moet je je afvragen: krijg ik er de goede energie van? Als je de juiste mensen met goede projecten kunt laten deelnemen aan Imagine, geeft dat goede energie.’